Silje Fismen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vår kjære kollega Silje Fismen omkom i en ulykke i de italienske alper 27. juli. Dette er ikke bare en ubeskrivelig tragedie for familien, men også et stort tap for kolleger og venner.

  Silje var en av grunnpilarene i dermatopatologimiljøet i Norge. I ung alder hadde hun opparbeidet seg stor kompetanse i fagområdet som spesialist i patologi med doktorgrad, europeisk dermatopatologieksamen og ikke minst en solid bakgrunn i klinisk tjeneste ved Hudavdelingen i Bergen. Hun var en god diagnostiker, hun forsket og underviste medisinstudenter og leger i spesialisering.

  Som del av det nasjonale hudpatologimiljøet var Silje leder av hudpatologifaggruppen i Den norske patologforening og medlem av Norsk Melanomgruppe. Hun var en selvskreven deltaker på de årlige melanommøtene for patologer og som medarrangør av obligatorisk dermatopatologikurs. Hun var flink til å formidle og dele kunnskap og oppnådde alltid den beste tilbakemeldingen fra kursdeltakere og studenter. Silje var en kollega mange så opp til.

  Silje var et overskuddsmenneske både faglig og sosialt. Minneord yter henne ikke rettferdighet, for man får ikke formidlet hvordan hun var. Det blir svært tydelig når man ser henne for seg, hvordan hun kvitret og lo, hvordan hun engasjert ordla seg og diskuterte fag og litteratur, hvordan hun gikk i omtenksom dialog, og hvordan hun kommuniserte med de hun foreleste for.

  Vi har ikke bare mistet en god kollega og dyktig fagperson, men også en fantastisk hyggelig, klok og blid venn. Sorgen er stor etter hennes bortgang, vi skulle så inderlig hatt henne med oss videre.

  Våre tanker går til Siljes familie, som hun var så glad i og stolt over, og vi lyser fred over hennes minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media