Les mer om

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Langtidsvirkende β2-agonister – er de sikre?

  Langtidsvirkende β2-agonister – er de sikre?

  Langtidsvirkende β2-selektive agonister til inhalasjon, ofte i kombinasjonspreparater med inhalasjonssteroider, er mye brukt mot astma. En gjennomgang av ti studier, inkludert én stor placebo-kontrollert studie, viser at bruk av slike midler er assosiert med en liten økning i dødelighet. Tolkningen av slike funn er imidlertid vanskelig. Noe av overdødeligheten reduseres ved samtidig bruk av inhalasjonssteroider. Sikkerhetsstudier med få eller ingen dødsfall er utført med pasienter med relativ moderat astma. Vil spørsmålet om langtidsvirkende β2-selektive agonisters sikkerhet noen gang bli avklart?

  Oversiksartikkel: Sikkerhet ved bruk av langtidsvirkende β2-agonister ved astma

  Behandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon

  Behandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon

  Mange pasienter med akutt hjerteinfarkt får ikke revaskulerende behandling i tide. Dette viser en registerbasert observasjonsstudie med 648 pasienter med akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon i Helse Midt-Norge. Det var ingen forskjell i ejeksjonsfraksjon og 30-dagers mortalitet mellom dem som fikk primær perkutan koronar intervensjon og dem som fikk trombolytisk behandling. Forfatterne mener at flere pasienter bør vurderes for trombolytisk behandling ved usikker transporttid.

  Originalartikkel: Behandling av hjerteinfarkt med ST-elevasjon – en observasjonsstudie

  Solvaner, solkrem og melanom

  Solvaner, solkrem og melanom

  Det er grunn til å senke skuldrene når det gjelder frykt for å få sol på kroppen, skriver Gunnar Hasle. Solbrenthet øker risikoen for malignt melanom og bør derfor unngås. Beskytt huden når det er fare for å bli solbrent ved å bruke hatt og tildekkende klær eller ved å holde deg i skyggen. Solbeskyttende krem anbefales hvis man utsetter seg for kraftig sol og det ikke er mulig å beskytte seg mot sollys på annen måte. Man bør ikke ligge i solen hele dagen, selv med bruk av solbeskyttende krem.

  Kronikk: Solkrem og maligne melanomer

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media