Minileder

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Leder

Preben Aavitsland

Kommentar

Eivind Schjelderup Skarpsno
Merete Sandvig Hoel
Eivind Meland
Lena Hellblom Sjögren
Frode Thuen

Rettelse

Anne Elisabeth Ross Raftemo
Arani Mahendran
Sandra Julsen Hollung
Reidun Birgitta Jahnsen
Stian Lydersen
Torstein Vik
Guro Lillemoen Andersen

Debatt

Andreas Austgulen Westin
Hildegun Tryggestad
Hans Roar Sandberg
Cato Kjærvik
Kirsten Lundgreen
Elling Ulvestad
Lars Slørdal

Kronikk

Kristin Holseth
Tone Stokkereit Mattson
Gry Hay
Anne Bergljot Bærug

Fra andre tidsskrifter

Originalartikkel

Elisabet Trydal
Anders B. Martinsen
Frode Beisland
Dag Jacobsen
Aleksander Rygh Holten
Mona Stedenfeldt
Gunnvald Kvarstein
Borrik Schjødt
Aslak Johansen
Anne Gina Schie Berntsen
Astrid Brautaset
Vidar Halsteinli

Helse og jus

Haakon Lindekleiv
Trude Johannessen
Einar Bugge

Klinisk oversikt

Guttorm Eldøen
Unn Ljøstad
Frederik Kragerud Goplen
Anne Hege Aamodt
Åse Mygland
Unn Ljøstad
Guttorm Eldøen
Frederik Kragerud Goplen
Anne Hege Aamodt
Åse Mygland

Noe å lære av

Jessica Viland
Jørund Langørgen
Øystein Wendelbo

Kort kasuistikk

Marie Alnæs
Berge Severin Andreassen

Medisinen i bilder

Ida Tveter
Hans Erling Simonsen
Mari Kristin Johansen
Shahin Gaini

Medisin og tall

Intervju

Jannike Reymert

Essay

Personlige opplevelser

Ingvild Holtan-Hartwig

Legelivet

Marte Syvertsen
Morten Munkvik

Språkspalten

Frederik Emil Juul
Jørgen Valeur

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Margit Steinholt
Harald Hrubos-Strøm

Ph.d.-disputaser

Minneord

Claus Klingenberg
Marianne Nordhov
Nils Thomas Songstad
Per Ivar Kaaresen
Knut Helge Kaspersen
Martin Sørensen
Trond Flægstad
Kirsten Sundby Hall
Thor A. Alvegaard

Aktuelt i foreningen