Merete Sandvig Hoel Om forfatteren

Det er en lettelse å lese deler av teksten til Mæland, Sjögren og Thuen (1). Å «psykeliggjøre» den ene forelderen på bekostning av den andre i en samværskonflikt er altfor utbredt, og konsekvensene ditto oversett i medisinsk praksis. Samtidig reagerer jeg litt på at dette brukes til å fremme en agenda om at delt omsorg alltid skal være det beste for barnet, tydeligvis ut fra tesen om at alle foreldre skal kunne lære seg å samarbeide. Det er ikke tilfelle. Slik jeg kjenner barnevernstjenesten tilråder den heller ikke delt omsorg ved høyt konfliktnivå mellom foreldre – definert ikke i tilfeller hvor konfliktnivået skyldes en forelders ukorrigerbare atferd og gjentatte mentale overgrep. Gjerne i rasjonalitetens navn.

1

Meland E, Sjögren LH, Thuen F. Foreldrefremmedgjøring som helserisiko. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139. doi: 10.4045/tidsskr.18.0985. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler