Landsstyret samles i Kristiansand

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Årets viktigste møte i Legeforeningen er like om hjørnet. Landsstyremøtet byr på innholdsrike dager med meningsutveksling, spennende valg og viktige vedtak.

Første uka i juni møtes Legeforeningens øverste organ i Kristiansand. Landsstyremøtet åpner høytidelig tirsdag 4. juni. Det kommer gjester fra inn- og utland; myndigheter, arbeidsgivere, fagbevegelsen, flere søsterforeninger og mange av våre samarbeidspartnere. Vi starter med å dele ut Legeforeningens priser. Hvert år slår det meg hvilken kompetanse og ressurser våre medlemmer besitter – og det er ekstra stas å bokstavelig talt sette pris på hver og en under åpningen av møtet.

Når landsstyret møtes, er foreningen alltid godt forberedt. Viktige saker skal diskuteres og sentralstyret skal gjøre opp status for inneværende periode. Og ikke minst, det skal velges nytt sentralstyre og nytt prinsipp- og arbeidsprogram. Jeg er helt sikker på at Vest-Agder Legeforening har gjort alt for at vi skal få en god ramme rundt årets viktigste møte.

Årets helsepolitiske debatt har overskriften: Bedre helsetjenester til dem som trenger det mest! Det siste året er samhandling løftet fram på alle arenaer, både som løsning og utfordring. Hvilke pasienter skal vi samhandle om – og på hvilken måte er samhandling løsningen? Vi har invitert spennende innledere til å utfordre oss og spille opp til debatt.

De siste årene har køen med nyutdannede leger som venter på LIS1-plass, vokst seg stadig større. Samtidig har vi en betydelig mangel på spesialister, både i primærhelsetjenesten og i sykehusene. Hva gjør det med arbeidsmarkedet for unge leger? Vi inviterer landsstyret til debatt om inngangen til arbeidslivet for nyutdannede leger.

Med mange viktige saker på dagsorden, er det viktig at det blir tid og rom for grundige debatter hvor alle stemmer høres. Sentralstyret har derfor prioritert tilstrekkelig med tid til hver sak, framfor mange aktuelle saker etter hverandre. Vi har direkteoverføring av de viktige debattene. Slik kan alle følge med, underveis eller senere, via vår Facebook-side. Nå kan du i tillegg følge Legeforeningen på Instagram! Legeforeningen lanserte ved nyttår LegeTV. De vil løpende legge ut innslag og intervjuer på både Facebook, Twitter og Instagram.

En rask titt i årsmeldingens innholdsfortegnelse, viser at Legeforeningen er en komplett profesjonsforening, med stor bredde i engasjement og aktivitet. Legeforeningen har gjennom sine foreningsledd og tillitsvalgte tett og nær kontakt med medlemmene. Det gir oss en helt unik kjennskap til helsetjenesten og troverdighet når vi representerer legene – og når vi representerer faget. Fjorårets årsmelding viser en forening i vekst og utvikling, og jeg håper det kan vekke interesse og nysgjerrighet også for dere som ikke er med oss i Kristiansand.

Men dere som skal til Kristiansand, kan vente dere spennende dager med alt et landsstyremøte skal inneholde; meningsutveksling, både rundt kaffekoppen og fra talerstolen, kulturelle innslag av høy klasse, spennende valg og viktige vedtak. Jeg er takknemlig for den innsatsen dere alle legger ned og som gjør Legeforeningen til en betydningsfull og sterk profesjonsforening for alle medlemmer. Vi sees i Kristiansand – jeg gleder meg.

Anbefalte artikler