Planeten de skal arve

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Fredag 24. mai 2019 skjer det igjen: Skolebarn over hele verden tar til gatene midt i skoletiden for å streike i protest mot de voksnes unnfallenhet overfor menneskeskapte klimaendringer. I forrige klimastreik, i mars 2019, deltok flere hundre tusen barn i over 2 000 byer i 123 land. Det er håp om like stor oppslutning denne gang.

Klimaendringene er vår tids største trussel mot menneskets helse. Det gir oss et spesielt ansvar som helsepersonell. FNs klimapanel har fastslått at en global temperaturøkning på bare 1,5 grader celsius vil gi enorme skadevirkninger. Og om vi ikke gjør store grep for å redusere klimautslippene nå, går vi mot en økning på hele tre grader eller mer. Matmangelen, brannene, epidemiene, naturkatastrofene, krigene og den ukontrollerbare masseemigrasjonen som følger, blir våre barns problemer, ikke våre. Det er ikke rart de streiker. For mangelen på handling skjer på vår vakt. Nå forsøker barna å få oss til å ta ansvar. For deres fremtids skyld bør vi høre etter.

Anbefalte artikler