Les mer om

Artikkel

Utredning ved svimmelhet

Akutt og kronisk svimmelhet er vanlige årsaker til legebesøk i allmennpraksis og ved akuttmottak på sykehus. En målrettet diagnostisk tilnærming og enkle kliniske tester kan bidra til å fastslå årsaken til pasientens plager. Langvarig svimmelhet kan skyldes uhensiktsmessige kompensatoriske strategier etter en episode med akutt svimmelhet. En slik tilstand har i ICD-11 fått betegnelsen persisterende postural-perseptuell svimmelhet. Unødig utredning bør unngås.

Klinisk oversikt: Utredning ved akutt svimmelhet
Klinisk oversikt: Persisterende postural-perseptuell svimmelhet

Strukturert mottak av sepsispasienter

Tidlig oppdagelse av sepsis og tidlig igangsetting av riktig antibiotikabehandling er ett av innsatsområdene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender». Flere akuttmottak har innført ulike tiltak for å forbedre behandlingen av pasienter med sepsis. Erfaringer fra Ullevål sykehus tyder på at strukturerte mottak av pasienter med mistenkt sepsis kan bedre behandlingen. Etter innføringen av egne «sepsisteam» fikk langt flere sepsispasienter tidlig antibiotikabehandling.

Originalartikkel: Strukturert mottak av sepsispasienter og oppstart av antibiotika

Hans Asperger, nazismen og barnedrap

Hans Asperger, mannen bak eponymet Aspergers syndrom, var ikke en motstander av nazismen, slik det ofte fremstilles, men snarere en veltilpasset deltaker i et dødelig regime. Han henviste bevisst pasienter med funksjonsnedsettelser til barneavdelingen ved et stort psykiatrisk sykehus der man drepte barn med tilstander registrert som uhelbredelige. Historien om Hans Asperger og Aspergers syndrom minner oss om at diagnoser gjenspeiler tiden og samfunnet de virker i. Vi må være på vakt.

Essay: Asperger, nazistene og barna – historien om en diagnoses tilblivelse

Anbefalte artikler