Rettelse: Bruk av botulinumtoksin A til barn med cerebral parese

Anne Elisabeth Ross Raftemo, Arani Mahendran, Sandra Julsen Hollung, Reidun Birgitta Jahnsen, Stian Lydersen, Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen Om forfatterne

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 713–7.

I Tidsskriftet nr. 8/2019 på s. 715 skal det stå: I alt hadde 775 (55 %) barn fått intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin A. Av disse var 461 gutter (59 %) og 314 jenter (41 %) (p = 0,548).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)

Anbefalte artikler