Rettelse: Bruk av botulinumtoksin A til barn med cerebral parese

Anne Elisabeth Ross Raftemo, Arani Mahendran, Sandra Julsen Hollung, Reidun Birgitta Jahnsen, Stian Lydersen, Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 713–7.

I Tidsskriftet nr. 8/2019 på s. 715 skal det stå: I alt hadde 775 (55 %) barn fått intramuskulære injeksjoner med botulinumtoksin A. Av disse var 461 gutter (59 %) og 314 jenter (41 %) (p = 0,548).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler