Kristoffer Brodwall Om forfatteren

Forekomsten av alvorlig medfødt hjertefeil i Japan økte med 14 % etter ødeleggelsen av atomkraftverket i Fukushima i 2011.

Fukushima Daiichi-kjernekraftverket i Okuma etter jordskjelvet og tsunamien i 2011. Foto: Science Photo Library / NTB Scanpix

Enkelte studier tyder på at forekomsten av medfødte hjertefeil økte etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, men studiene har vært sterkt kritisert. I en ny studie har man undersøkt forekomsten av medfødt hjertefeil etter ødeleggelsen av atomkraftverket i Fukushima i Japan 11. mars 2011, som ble forårsaket av jordskjelv og en påfølgende tsunami (1).

Studien er basert på landsomfattende data om operasjoner for medfødte hjertefeil i Japan innsamlet gjennom årlige spørreundersøkelser til alle japanske sykehus, med responsrate på 95–99 %. Antall operasjoner for medfødte hjertefeil i perioden 2007–10 ble sammenlignet med antall operasjoner i perioden 2011–14. Hjertefeilene ble klassifisert som komplekse eller enkle og som tidlige eller sene uti fra når i fosterutviklingene de har oppstått.

For komplekse medfødte hjertefeil var det en markant og statistisk signifikant økning fra 210–220 årlige operasjoner per 100 000 levendefødte før 2011 til 245–255 per 100 000 levendefødte etter 2011. Tilsvarende økning ble registrert for hjertefeil som oppstår tidlig i fosterlivet, men ikke for ikke-komplekse hjertefeil eller hjertefeil som oppstår sent i fosterlivet. Blant enkelttyper av hjertefeil var økningen statistisk signifikant for Fallots tetrade, atrioventrikulær septumdefekt, pulmonalatresi, truncus arteriosus, hypoplastisk venstre hjerte-syndrom og enkel (singel) ventrikkel.

Forfatternes hypotese er at økningen i antall medfødte hjertefeil skyldes radioaktiv stråling etter ulykken i Fukushima. Men fordi studien ikke har individdata på eksponeringsgrad, kan de ikke sikkert fastslå at dette er årsaken. En annen mulig forklaring på den økte forekomsten kan være psykologisk stress, som er en kjent risikofaktor for medfødt hjertefeil.

1

Murase K, Murase J, Mishima A. Nationwide increase in complex congenital heart diseases after the Fukushima nuclear accident. J Am Heart Assoc 2019; 8: e009486. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(1)

Jon-Magnus Tangen

I dette innlegget omtales en artikkel publisert i Journal of American Heart Association tidligere i år (Murake K et al. Nationwide increase in complex congenital heart disease after the Fukushima nuclear accident). Tittelen indikerer altså at det kan være en kausal sammenheng mellom de to fenomenene. Den presenterer en studie som viser at antallet operasjoner for medfødt hjertefeil i Japan i tiden 2011-2014 økte med 14% sammenlignet med tiden 2007-2010 (Fukushimaulykken fant sted 11.mars 2011). Det er antatt at antallet operasjoner reflekterer insidensen av disse sykdommene.

Anbefalte artikler