m2023/12
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Kommentar
Debatt
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel
Kort rapport
Klinisk oversikt

Diabetes og kronisk nyresykdom

Noe å lære av
Kort kasuistikk
Intervju
Legelivet
Ett døgn med
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Minneord

Dag Aarskog

Rolf Seljelid

Jan Ludvig Svennevig

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media