T.E.B. Johansen og P.H. Zahl svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Beslutning om screening tas på grunnlag av kriterier utarbeidet av WHO. Hamdy og medarbeidere presenterte funn i ProtecT med betydning for disse kriteriene. Vi satt i vår lederartikkel resultatene inn i en faglig sammenheng.

  Hensikten med screening er ikke å fange opp flest mulig kreftsvulster, men å fange opp dødelige svulster, gitt at de kan identifiseres i tidlig fase hvor behandlingen virker. Nytten måles i form av reduksjon i dødelighet og ikke i form av antall pasienter. Det er for lettvint, slik Knut E.A. Lundin gjør, å hevde at overbehandling er uunngåelig uten å beskrive typen og forekomsten av komplikasjoner, bivirkninger og kostnader. PSA-screening medfører overdiagnostikk og overbehandling uten noen reduksjon i dødelighet. Mange pasienter får alvorlige komplikasjoner etter primær- og redningsbehandling, og dette antallet vokser betydelig ved PSA-screening. Vårt forslag om å begrense retten til å rekvirere PSA-test handler ikke om å reservere en rettighet for urologer. I dag er det uro-onkologer som behandler de fleste pasienter med lokalavansert og metastatisk sykdom.

  Internasjonale retningslinjer tar normalt ikke hensyn til oversiktsartikler som de Lundin referer til (1). Det er ikke riktig bruk av statistikk å måle effekten av et tiltak som antall døde dividert med antall diagnostiserte (letalitet) når man har feilkilder som overdiagnostikk og lead-time-bias. Effekten skal måles som antall døde per 100,000 menn (dødelighet), justert for alder. Dødeligheten synker nå i USA (2) og EU (3) samtidig med at overdiagnostikken er redusert. Dette viser at det er god helsepolitikk å redusere omfanget av PSA-screening.

  Pasienter som vurderer å måle PSA må få muligheten til å avveie eventuelle fordeler mot ulemper. Leger må ikke bare informere om resultatene fra de beste sykehusene, men om hva som oppnås i lokale, norske sykehus. Begge kommentarene til vår leder er fra Oslo Universitetssykehus (OUS). En tidlig analyse av resultatene av fokal redningsbehandling ved OUS har i mange år informert europeiske retningslinjer, men sykehuset har ikke villet offentliggjøre langtidsresultatene (4). For de som vil forbedre medisinsk praksis med fokal teknologi, er det smart å starte med å gjøre egne resultater kjent (5).

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media