m2023/6
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentar
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel

Akutte laparotomier ved St. Olavs hospital

Kort rapport
Klinisk oversikt
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder

Palatal tremor

Medisin og tall
Intervju
Personlige opplevelser
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Minneord

Arvid Høgberg

Hermod Petersen

Petter Urdal

Aktuelt i foreningen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media