Landsstyremøte 2005
30.06.2005
Etter en kort debatt vedtok landsstyret å gi sin tilslutning til seks prinsipper vedrørende Legemiddelindustriens tilstedeværelse ved kurs i legers videre- og etterutdanning. Bjørn Martin Aasen og...
30.06.2005
Torunn Janbu ble valgt til Legeforeningens president under landsstyremøtet i Bergen. Etter 119 år kan en kvinne for første gang ikle seg presidentkjedet. Torunn Janbu Torunn Janbu (Of) er inntil det...
30.06.2005
Vi har spurt noen delegater hva de syntes var de viktigste sakene på møtet. Torild Berg, Aplf og Buskerud legeforening Jeg synes spesielt saken som Ylf tok opp, nemlig retten til å beholde de...
NO IMAGE
30.06.2005
Ny valgkomité Karin Frydenberg (Aplf) og Rolf Schøyen (Norsk forening for medisinsk mikrobiologi) ble enstemmig valgt til henholdsvis leder og medlem av valgkomiteen. Sentralstyret peker ut det siste...
NO IMAGE
30.06.2005
Fire av fem er helt eller delvis enig i påstanden om at leger i Norge gjør en god jobb. Befolkningen uttrykker høy grad av tilfredshet med fastlegetjenestene Det viser en undersøkelse som ble...
30.06.2005
– Den som i det moderne Norge arbeider for en bedre helsetjeneste har folket i ryggen og burde kunne regne med politikerne som heiagjeng i flanken. Legeyrket er stadig attraktivt. Legeforeningen...
30.06.2005
Eldrebølge, private eller offentlige helsetjenester, fastlegeordningen og sykehusreformen opptok politikerne fra Stortingets sosialkomité, da de innledet til debatt under landsstyremøtet i Bergen...
30.06.2005
Yngre legers forening startet en lang og viktig debatt da Hilde Engjom, Ylfs leder, gav en redegjørelse om Ylfs oppfatning av forholdene omkring A2-avtalen. Hilde Engjom startet en lang og viktig...
30.06.2005
Kravene til hvem som skal ha turnus i dagens turnusordning er bakvendt, og kan få negative konsekvenser både for pasientene og for spesialistutdanningen. Ragnhild Øydna Støen innledet om...
30.06.2005
Obligatorisk medlemskap langs tre akser, gjennomgående representasjon og utvidet landsstyre med en dobling av antall representanter fra de fagmedisinske foreningene, er blant organisasjonsendringene...