Artikkel

Ny valgkomité

Karin Frydenberg (Aplf) og Rolf Schøyen (Norsk forening for medisinsk mikrobiologi) ble enstemmig valgt til henholdsvis leder og medlem av valgkomiteen. Sentralstyret peker ut det siste medlemmet.

Nye medlemmer i SOP

Hans Kristian Bakke ble valgt til ny leder av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). Med seg i styret får han Anne Mathilde Hanstad (med personlig vara Åge Henning Andersen), Truls Disen (med personlig vara Berit Norling) og Asle W. Medhus (med personlig vara Einar Hysing). Bakke og Hanstad er valgtfor fire år, de øvrige for to år.

Endrede spesialistregler

Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin fremmet i 2002 forslag om endrede spesialistregler i samfunnsmedisin for landsstyret. Forslaget ble utsatt. Etter en grundig intern behandling i de samfunnsmedisinske fagmiljøene ble det fremmet nytt forslag for landsstyret 2005. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og fremmes overfor Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

Ny grenspesialitet

Mot 45 stemmer vedtok landsstyret å opprette gynekologisk onkologi som grenspesialitet i fødselshjelp og kvinnesykdommer. I debatten forut for vedtaket fremkom ulike synspunkter på om man skulle åpne for dette. Sentralstyret hadde i brev til landsstyret avvist forslaget som kom fra Norsk gynekologisk forening, om å opprette en slik grenspesialitet. Forslaget fremmes overfor Nasjonalt råd.

Nytt prinsipp- og arbeidsprogram

Landsstyret godkjente enstemmig forslag til nytt prinsipp- og arbeidsprogram (PAP) for perioden 2006 – 07 med noen endringer. Noen av endringsforslagene ble vedtatt oversendt sentralstyret. Revidert program finner du på Legeforeningens Internett-sider: www.legeforeningen.no/index.gan?id=7019

Lånefondet utvides

Det var stor tilfredshet med forslaget om å endre vedtektene for Legeforeningens lånefond til etablering og reetablering av privat legepraksis. Høringsuttalelsene i forkant av innstillingen var også entydig positive. De nye vedtektene finner du på: www.legeforeningen.no/index.gan?id=1994

Lovendring

Landsstyret vedtok enstemmig at Legeforeningens lover § 6, annet ledd gis slik utforming:

Legeforeningens møter er åpne for foreningens medlemmer og media. I saker av særlig karakter kan landsstyret bestemme at landsstyremøtet lukkes for andre enn foreningens medlemmer.

Anbefalte artikler