Første kvinnelige president

Artikkel

Torunn Janbu ble valgt til Legeforeningens president under landsstyremøtet i Bergen. Etter 119 år kan en kvinne for første gang ikle seg presidentkjedet.

Torunn Janbu

Torunn Janbu (Of) er inntil det nye sentralstyret trer i kraft 1.9. 2005, foreningens visepresident. Hun er per i dag leder av Oslo legeforening og av Legeforeningens likestillingsutvalg.

Legeforeningens nye visepresident Per Meinich (Ylf), er anestesilege ved Ullevål universitetssykehus. Han er påtroppende leder av Yngre legers forening og medlem av Oslo legeforening.

De øvrige sentralstyrerepresentantene er: Ottar Grimstad (Aplf), Lars Eikvar (Of), Hilde Engjom (Ylf), Ernst Horgen (LSA), Siri Tau Ursin (Of), Marte Walstad (Aplf) og Bård Lilleeng (Ylf). Eikvar og Grimstad sitter også i sentralstyret i dag.

Varamedlemmer er Gunnar Skipenes (Troms legeforening), Anne Kristine Fagerheim (Ylf) og Harald Guldsten (PSL).

Anbefalte artikler