Artikkel

Landsstyret har valgt ny leder og nye medlemmer til Rådet for legeetikk.

Reidun Førde og Trond Markestad. Foto Lise B. Johannesen

Trond Markestad er rådets nye leder. Han er overlege i pediatri ved Sykehuset Innlandet HF – Gjøvik. Han har sittet sju år som medlem av rådet. Trond Markestad overtar ledervervet etter Reidun Førde som har sittet tolv år i rådet, hvorav åtte år som leder. Nestleder er Ragnar Hotvedt. Han er professor dr.med. Universitetet i Tromsø og har også sittet sju år i rådet.

De øvrige medlemmene er: Karsten Hytten, privatpraktiserende spesialist i psykiatri, Turid Aas, overlege i kirurgi ved Haukeland Universitetssjukehus og Anne Mathilde Hanstad, allmennlege i Jørpeland. Varamedlemmer er Kristin Bjørnland, overlege i barnekirurgi ved Rikshospitalet og Rita Kolvik, seksjonsleder ved fertilitetsseksjonen, Haugesund sjukehus.

Rådet er valgt for perioden 1.1. 2006 til og med 31.12. 2009.

Anbefalte artikler