Leger i Norge gjør en god jobb

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Fire av fem er helt eller delvis enig i påstanden om at leger i Norge gjør en god jobb.

Befolkningen uttrykker høy grad av tilfredshet med fastlegetjenestene

Det viser en undersøkelse som ble offentliggjort på landsstyremøtet. Undersøkelsen er gjennomført av Norsk respons i Bergen, på oppdrag fra Legeforeningen.

– Det er interessant at dette tallet har holdt seg stabilt høyt siden vi første gang målte dette i 1993, sier Terje Vigen, generalsekretær i Legeforeningen. – Ser vi på tallene fra 1993 når det gjelder samme påstand, har antallet som sier seg helt enig sunket fra 55 % i 1993 til 43 % i 2005. Blant dem som er delvis enig i påstanden, har antallet steget fra 25 % i 1993 til 36 % i 2005 (tab 1).

Tabell 1

Opinion april 1993

Opinion mai 1998

Norsk Respons mai 2005

Helt enig

55 %

47 %

43 %

Delvis enig

25 %

34 %

36 %

Både og

13 %

10 %

14 %

Delvis uenig

3 %

4 %

3 %

Helt uenig

1 %

4 %

2 %

Ikke sikker

3 %

2 %

1 %

Antall spurte

1002

1000

1000

– Jeg tror dette er uttrykk for at befolkningen har bedre kunnskap i dag, og derfor krever mer av legene enn tidligere, sier Vigen.

Tilfreds med behandlingen

87 % av respondentene svarer at de er helt enig (72 %) eller delvis enig (15 %) i påstanden om at de var tilfreds med den behandlingen de fikk sist de var hos lege. Tallene har vært stabile siden spørsmålet første gang ble stilt i 1993 (tab 2).

Tabell 2

Opinion april 1993

Opinion mai 1998

Norsk Respons mai 2005

Helt enig

74 %

72 %

72 %

Delvis enig

11 %

13 %

15 %

Både og

4 %

2 %

3 %

Delvis uenig

3 %

6 %

4 %

Helt uenig

5 %

4 %

4 %

Ikke sikker

3 %

2 %

2 %

Antall spurte

1002

1000

1000

– Det er gledelig at befolkningen er tilfreds, sier generalsekretæren. – Dette viser at legene gir en behandling som pasientene er tilfreds med. Det er slik det skal være, men det er godt å få dette bekreftet gjennom en undersøkelse. Det er et positivt håndslag til de mange tusen leger som gjør hva de kan for sine pasienter, sier Terje Vigen.

Ni av ti pasienter er fornøyd med måten de blir ivaretatt av sin fastlege. 46 % er svært tilfreds og 45 % ganske tilfreds med måten de blir ivaretatt hos fastlegen sin.

Økt fysisk aktivitet i skolen

I undersøkelsen svarer ni av ti at de mener det er viktig attimetallet for fysisk aktivitet i den norske skolen økes. To av tre (67 %) i aldersgruppen 30 – 44 år, der vi finner foreldre med barn i skolen, mener at dette er viktig.

Legeforeningen foreslo i sin statusrapport om ungdomshelse Mot i brystet – stål i ben og armer i 2002 at det skulle innføres en times fysisk aktivitet for elever hver dag (1).

– Få forslag fra Legeforeningen har så raskt fått støtte fra de politiske partier, og jeg gleder meg til å se hvordan dette blir gjennomført gjennom praktisk tilrettelegging i skoledagen, sier Hans Kristian Bakke, Legeforeningens president.

Røykfrie lærere

70 % av de spurte mener det er viktig at det innføres røykeforbud i arbeidstiden for ansatte i den norske skole. I undersøkelsen målte man hva befolkningen mener omviktigheten av at det innføres røykeforbud i arbeidstiden for ansatte i den norske skolen.

Blant medlemmer av Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon (UHO) svarte nesten en av to (48 %) at dette er svært viktig, og 36 % at det er ganske viktig. Totalt ser 84 % dette som et viktig spørsmål.

– Resultatene viser at dette er tiltak jeg vil foreslå at lærerorganisasjonene setter på dagsordenen, sier Hans Kristian Bakke. – Vi vil nå på bakgrunn av disse tallene tilskrive organisasjonene og orientere om hvordan vi arbeidet med å etablere prosjektet Røykfrie sykehusansatte sammen med Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet. Lærere er rolleforbilder og bør gå foran som gode eksempler for elevene hva angår røyking, sier Bakke.

Anbefalte artikler