Politisk debatt engasjerte

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Eldrebølge, private eller offentlige helsetjenester, fastlegeordningen og sykehusreformen opptok politikerne fra Stortingets sosialkomité, da de innledet til debatt under landsstyremøtet i Bergen.

Harald Tom Nesvik, Åse Gunhild Woie Duesund, Ola D. Gløtvold og Bjarne Håkon Hanssen, innledet. Foto Lise B. Johannessen

Interesserte tilhørere: Mads Alexander Sabel, Tor Øystein Seierstad, Gunnar Skipenes og Christian Anton Fredrik Eide. Foto Lise B. Johannessen

Bjarne Håkon Hanssen, Arbeiderpartiet (Ap), Åse Gunhild Woie Duesund, Kristelig folkeparti (KrF), Harald Tom Nesvik, Fremskrittspartiet (Frp) og Ola D. Gløtvold, Senterpartiet (Sp) holdt hvert sitt innlegg om temaet Hvordan skal velferdsstaten ivareta helsetjenester til befolkningen? Politikerne kom inn på flere viktige helsepolitiske temaer, blant annet den økende andelen eldre.

Eldrebølgen

– Det er en utfordring at det blir færre yrkesaktive i forhold til eldre. Her må staten spille på lag med familien. Omsorg som ytes av familien er den viktigste kilden til velferd, blant annet må kvinner få omsorgslønn når de pleier familie hjemme, sa Woie Duesund. Bjarne Håkon Hanssen mente fellesløsninger må prioriteres for å kunne takle det økende antall eldre. – Da blir det meningsløst å dele ut milliarder i skattelette, mente Hansen.

Harald Tom Nesvik fra Frp mente derimot at alt snakket om eldrebølge er noe paradoksalt. En økende andel eldre er faktisk en ønsket utvikling, i og med at man stadig forsker på hvordan man kan forlenge livet, sa han.

Offentlig eller privat?

Spørsmålet om offentlige kontra private helsetjenester var det ikke overraskende, noe sprikende meninger om i panelet. KrF og Ap var enige om at helsetjenestene skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi. – Det private skal være et supplement, ikke et alternativ, sa Bjarne Håkon Hanssen, mens Fremskrittspartiets representant talte varmt for dette.

– Det er faktisk mye takket være private tilbud at vi har fått en nedgang i ventelister og helsekøer, sa han. – Det er dessuten ikke nødvendigvis et spørsmål om enten eller, mente Nesvik.

Uenighet om fastlegeordningen

Når det gjelder fastlegeordningen, minnet Frps representant om at det fremdeles er mange som ikke har fått tildelt fastlege. – I Nord-Norge definerer man det som fastlege når man har samme lege under hele konsultasjonen, spøkte Nesvik. Han mente at pasientene har fått innskrenket sin mulighet til å velge som følge av ordningen.

Også Senterpartiets Ola D. Gløtvold pekte på denne siden ved ordningen, og fortalte at han selv hadde fått brev om at han ikke har noen fastlege. Det har derimot Bjarne Håkon Hanssen. – Fastlegeordningen var vår reform, og vi er både fornøyd med reformen og den innsatsen Legeforeningen har gjort, sa Hanssen.

Politikernes innlegg engasjerte landsstyrerepresentantene og over 20 entret talerstolen i etterkant av innleggene.

Anbefalte artikler