Nukleærmedisin
07.10.2019
Etableringen av immunterapi ved metastatisk kreftsykdom har avdekket et presserende behov for prediktive biomarkører. Her presenteres molekylær avbildning som unik kandidat for utvikling av robuste...
01.10.2018
Gastrointestinal stromal tumor er en subtype av sarkom som kan oppstå i hele mage-tarm-systemet, hyppigst i magesekk og tynntarm. De vanligste symptomene er blødning og magesmerter. I denne kliniske...
19.08.2014
En mann i 40-årene ble innlagt i revmatologisk avdeling med mistanke om systemsykdom. Han hadde i lengre tid hatt symptomer fra øynene, men utredning viste at flere organer var affisert. Mannen ble...
13.05.2014
Lungekreft er den nest hyppigste kreftformen for menn og tredje hyppigste kreftformen for kvinner i Norge (1, s. 26), og den krefttypen som tar flest liv ( 2 ). I Norge er femårsoverlevelsen ca. 12...
11.03.2014
En tidligere frisk kvinne i 20-årene merket gradvis synsreduksjon og en skygge i synsfeltet til høyre øye. Ved oftalmoskopi ble det påvist et koroidalt malignt melanom oppad temporalt for macula (...
07.05.2013
De siste årene er indikasjonene for thyreoideascintigrafi betydelig endret. Spesielt gjelder dette for knutediagnostikk i thyreoidea hvor ultralyd med finnålsbiopsi har tatt over fullstendig...
05.03.2013
Atomvåpen er laget for masseødeleggelse. En middels stor atombombe kan drepe og lemleste hundretusener av mennesker. Mulighetene for effektiv hjelp og behandling etter detonasjonen vil være minimale...
05.02.2013
De beste fagartiklene blir ofte til gjennom tverrfaglig samarbeid. Tidsskriftets redaksjon og artikkelforfattere har gjentatte ganger møtt kritikk fordi radiologen, patologen eller mikrobiologen ikke...
05.02.2013
Myokardremodellering kan forklare høye konsentrasjoner av troponin I og T i blodbanen hos pasienter med kronisk hjertesykdom, ifølge norsk studie. Fra venstre Torbjørn Omland,...
15.11.2011
Bedret diagnostikk og behandling har økt overlevelsen ved brystkreft ( 1 ). Samtidig har nye kirurgiske metoder, bl.a. brystbevarende operasjoner og vaktpostlymfeknuteteknikk, gitt bedret...