Solid lærebok om nukleærmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ali Asmar, Louise Schouborg Brinth, Lars Christian Gormsen et al., red.

  Klinisk nuklearmedicin

  3. utg. 418 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2022. Pris DKK 449

  ISBN 978-87-628-1992-4

  Læreboken Klinisk nuklearmedicin er forfattet av det danske nukleærmedisinske miljøet. Målgruppen består hovedsakelig av nukleærmedisinske fagpersoner og andre med interesse for nukleærmedisin.

  Boken er forfattet i sin helhet på dansk og delt inn i tre deler: organdiagnostikk, tverrfaglig nukleærmedisin og den nukleærmedisinske verktøykassen. I den første delen gjennomgås nukleærmedisinske metoder som benyttes innen de forskjellige organsystemer og tar for seg metoder både innen onkologi og funksjonell diagnostikk. Andre del inneholder blant annet utførende informasjon om PET/CT med [18F]-fluorodeoksyglukose (FDG), pediatrisk nukleærmedisin, nukleærmedisinsk diagnostikk innen inflammasjon og infeksjon, nukleærmedisinsk granskning og beskrivelse samt nukleærmedisinerens rolle i multidisiplinære teammøter (MDT-møter). Tredje del omhandler basiskunnskap og -elementer innenfor nukleærmedisin som strålevern, dosimetri og radiokjemi.

  Læreboken tilbyr et både aktuelt og omfattende overblikk over dagens nukleærmedisinske metoder, bakgrunnskunnskap og fagets rolle i den kliniske hverdagen. De fleste undersøkelser og terapier er beskrevet på en stort sett utfyllende, men likevel konsis måte. Her inkluderes fysiologiske prinsipper og gjennomføring av undersøkelsene fra pasientforberedelse til tolkning av bilder, inkludert potensielle fallgruver. Emnene er supplert med oversiktlige tabeller og representativt bildemateriale. De fleste nukleærmedisinske avdelinger kunne hatt nytte av denne boken på granskningsrommet, enten som del av et introduksjonsprogram for nye kollegaer og hospitanter eller som et nyttig oppslagsverk. Klinisk nuklearmedicin er meget solid, med forståelig språk, god didaktisk oppbygning samt aktuelt og omfattende innhold for den nukleærmedisininteresserte.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media