()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En tidligere frisk kvinne i 20-årene merket gradvis synsreduksjon og en skygge i synsfeltet til høyre øye. Ved oftalmoskopi ble det påvist et koroidalt malignt melanom oppad temporalt for macula (bildet til venstre). MR- og ultralydundersøkelse av øyet viste at melanomet hadde en størrelse på 8 × 10 mm og en tykkelse på 3 mm. Det var subretinalvæske omkring tumor og i macularegionen, og visus ble målt til 0,4.

  Generell malignitetsutredning var negativ, og kvinnen ble operert med episkleral brakyterapi. En sirkulær sølvplate med radioaktivt ruthenium (diameter 15 mm) ble suturert utenpå sclera, svarende til svulstens lokalisasjon i øyet. Etter tre dager ble platen fjernet. I løpet av få måneder var subretinalvæsken resorbert og visus bedret til 0,8.

  To år etter behandlingen var synsstyrken fortsatt 0,8. Oftalmoskopi viste at det var blitt stråleindusert atrofi av tumor og vevet omkring (bildet til høyre). Den sirkulære atrofiske sonen rundt tumor tilsvarte området hvor rutheniumplaten var plassert. Platen ble desentrert i forhold til tumor for å unngå stråleskade av macula og synsnerve.

  Uvealt melanom er den hyppigste primære maligne øyesvulst hos voksne, med en forekomst på 40−50 nye tilfeller i Norge per år. De fleste pasientene kan behandles med episkleral brakyterapi. Hvis tumor går i regress med atrofi av omkringliggende vev, anses de som helbredet for selve øyesvulsten. De må likevel gå til jevnlig kontroll i flere år for å se at det ikke oppstår strålerelaterte komplikasjoner, residiv eller metastaser. Hvis svulsten er for stor eller innbefatter synsnerven, kan det være nødvendig å fjerne øyet (1, 2).

  Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media