Brakyterapi av malignt melanom i øyet

Jørgen Krohn, Olav Dahl, Tone Nybø, Bård Kjersem Om forfatterne

En tidligere frisk kvinne i 20-årene merket gradvis synsreduksjon og en skygge i synsfeltet til høyre øye. Ved oftalmoskopi ble det påvist et koroidalt malignt melanom oppad temporalt for macula (bildet til venstre). MR- og ultralydundersøkelse av øyet viste at melanomet hadde en størrelse på 8 × 10 mm og en tykkelse på 3 mm. Det var subretinalvæske omkring tumor og i macularegionen, og visus ble målt til 0,4.

Generell malignitetsutredning var negativ, og kvinnen ble operert med episkleral brakyterapi. En sirkulær sølvplate med radioaktivt ruthenium (diameter 15 mm) ble suturert utenpå sclera, svarende til svulstens lokalisasjon i øyet. Etter tre dager ble platen fjernet. I løpet av få måneder var subretinalvæsken resorbert og visus bedret til 0,8.

To år etter behandlingen var synsstyrken fortsatt 0,8. Oftalmoskopi viste at det var blitt stråleindusert atrofi av tumor og vevet omkring (bildet til høyre). Den sirkulære atrofiske sonen rundt tumor tilsvarte området hvor rutheniumplaten var plassert. Platen ble desentrert i forhold til tumor for å unngå stråleskade av macula og synsnerve.

Uvealt melanom er den hyppigste primære maligne øyesvulst hos voksne, med en forekomst på 40−50 nye tilfeller i Norge per år. De fleste pasientene kan behandles med episkleral brakyterapi. Hvis tumor går i regress med atrofi av omkringliggende vev, anses de som helbredet for selve øyesvulsten. De må likevel gå til jevnlig kontroll i flere år for å se at det ikke oppstår strålerelaterte komplikasjoner, residiv eller metastaser. Hvis svulsten er for stor eller innbefatter synsnerven, kan det være nødvendig å fjerne øyet (1, 2).

Pasienten har gitt samtykke til at artikkelen blir publisert.
1

Krohn J, Monge OR, Skorpen TN et al. Posterior uveal melanoma treated with I-125 brachytherapy or primary enucleation. Eye (Lond) 2008; 22: 1398 – 403. [PubMed] [CrossRef]

2

Kreft i auget og strålebehandling – Helse Bergen. www.helse-bergen.no/kreftiauget (1.11.2013).

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Einar Dale

Jeg leste med interesse artikkelen Brakyterapi av malignt melanom i øyet av forfattere fra Haukeland universitetssykehus (1).

Jørgen Krohn

J. Krohn og medarbeidere svarer:

Vi takker overlege Einar Dale for relevante kommentarer til vår kasuistikk. Det finnes en rekke behandlingsmetoder for uvealt malignt melanom: både kirurgi (tumorreseksjon eller enukleasjon) og ulike former for strålebehandling. Ved episkleral brakyterapi av store svulster benyttes radioaktivt jod (I-125) som strålekilde. Ved svulster som affiserer synsnerven, har vi mulighet for å utføre brakyterapi med stråleplater hvor det er laget en utsparing for selve nerven.

Anbefalte artikler