Annonse
Annonse
Noe å lære av
08.02.2019
En tenåringsjente ble akuttinnlagt på sykehus med feber, diaré og magesmerter. Årsaken til symptomene skulle vise seg å være en sykdom som får lite oppmerksomhet i vår tid. Insidensen har avtatt...
23.01.2019
Kritisk saturasjonsfall og sirkulatorisk kollaps i forbindelse med en elektiv ortopedisk operasjon igangsatte utredning av en mann i 50-årene uten tidligere kjent hjertesykdom. Det kom frem at han...
14.01.2019
A young woman contacted her general practitioner because of a lump in her left inguinal area, heart palpitations and increasing shortness of breath. During workup for possible systemic rheumatic...
11.01.2019
En kvinne i 40-årene ble innlagt på medisinsk avdeling med influensasymptomer og hevelse i en arm. Etter en omfattende utredning førte et enkelt tiltak til bedring av pasientens symptomer. En kvinne...
20.12.2018
En ung kvinne tok kontakt med fastlegen på grunn av en kul i venstre lyske, hjertebank og økende pustevansker. Under utredning for mulig revmatisk systemsykdom ble konklusjonen at det forelå en...
09.11.2018
A woman in her twenties was referred to a gynaecological outpatient clinic after suffering urinary incontinence her entire life. We present a rare cause of urine leakage in adult women. The woman was...
05.11.2018
En kvinne i 20-årene ble henvist til gynekologisk poliklinikk etter å ha vært plaget av inkontinens for urin hele livet. Vi presenterer her en sjelden årsak til urinlekkasje hos voksne kvinner...
29.10.2018
When cancer patients develop new neurological symptoms, it is important to think broadly in terms of differential diagnostics. The cancer itself, but also the treatment and circumstances surrounding...
23.10.2018
Ved nye nevrologiske symptomer hos pasienter med kreft er det viktig å tenke differensialdiagnostisk bredt. Selve kreftsykdommen, men også behandlingen og omstendighetene rundt en alvorlig diagnose...
18.10.2018
A man in his 60s was hospitalised after a 24-hour history of headache, nausea and vomiting. The conclusion after an initial examination in Acute Admissions was that there was little suspicion of a...