Noe å lære av
NO IMAGE
27.05.2020
A man was hospitalised several times with loss of consciousness accompanied by involuntary movements. He would then experience confusion, with episodes of visual and auditory hallucinations. His...
25.05.2020
En mann ble flere ganger innlagt med bevissthetstap ledsaget av ufrivillige bevegelser. I forvirringstilstanden som fulgte hadde han periodevise syns- og hørselshallusinasjoner. Flere ganger ble...
NO IMAGE
20.04.2020
Children with neurodegenerative diseases progressively lose skills and develop new somatic and psychiatric symptoms. Recurring obsessive thoughts and compulsive acts may occur. There is effective...
20.04.2020
Barn med nevrodegenerative sykdommer taper gradvis ferdigheter og får nye somatiske og psykiske symptomer. Tilbakevendende tvangstanker og -handlinger kan forekomme. For slike finnes det effektiv...
NO IMAGE
06.04.2020
A man in his early nineties with reduced general condition, fever and dry cough was admitted to a regional hospital just after the coronavirus pandemic reached Norway. His history did not reveal...
NO IMAGE
02.04.2020
A previously healthy man was admitted to the local hospital with increasing dyspnoea, a sensation of fever and reduced general condition. After a short time he became critically ill with respiratory...
NO IMAGE
30.03.2020
A man in his sixties developed acute back pain with radiation to the left thigh. Healthcare professionals initially suspected venous thrombosis or sciatica. Four hours after pain onset, the patient...
30.03.2020
En mann i 60-årene fikk akutte ryggsmerter med utstråling til venstre lår. Helsepersonell mistenkte initialt venetrombose eller isjias. Fire timer etter smertedebut fikk pasienten nedsatt følelse og...
23.03.2020
En tidligere frisk mann ble innlagt på lokalsykehuset med økende dyspné, feberfølelse og redusert allmenntilstand. I løpet av kort tid ble han kritisk syk med respirasjonssvikt og infiltrater i...
20.03.2020
En mann tidlig i 90-årene med redusert allmenntilstand, feber og tørrhoste ble innlagt på regionsykehus da koronaviruspandemien akkurat hadde nådd Norge. Anamnesen viste ikke...