Annonse
Annonse
Noe å lære av
09.11.2018
A woman in her twenties was referred to a gynaecological outpatient clinic after suffering urinary incontinence her entire life. We present a rare cause of urine leakage in adult women. The woman was...
05.11.2018
En kvinne i 20-årene ble henvist til gynekologisk poliklinikk etter å ha vært plaget av inkontinens for urin hele livet. Vi presenterer her en sjelden årsak til urinlekkasje hos voksne kvinner...
29.10.2018
When cancer patients develop new neurological symptoms, it is important to think broadly in terms of differential diagnostics. The cancer itself, but also the treatment and circumstances surrounding...
23.10.2018
Ved nye nevrologiske symptomer hos pasienter med kreft er det viktig å tenke differensialdiagnostisk bredt. Selve kreftsykdommen, men også behandlingen og omstendighetene rundt en alvorlig diagnose...
18.10.2018
A man in his 60s was hospitalised after a 24-hour history of headache, nausea and vomiting. The conclusion after an initial examination in Acute Admissions was that there was little suspicion of a...
08.10.2018
En mann i 60-årene ble innlagt etter et døgns sykehistorie med hodepine, kvalme og oppkast. Etter første undersøkelse i akuttmottak ble det vurdert at det var liten mistanke om alvorlig...
02.10.2018
Dizziness and unsteadiness are non-specific symptoms that are often caused by vestibular system disorders. When patients have neurological findings as well, however, the possibility of disease...
26.09.2018
Svimmelhet og ustøhet er uspesifikke symptomer som ofte vil være forårsaket av forstyrrelser i balanseapparatet. Når pasientene i tillegg har nevrologiske funn, bør man imidlertid tenke på sykdommer...
03.09.2018
A young boy of upper primary school age was admitted to a paediatric ward with headache, paralysis and reduced general condition. A thorough physical examination was necessary and informative...
03.09.2018
En ung gutt i slutten av barneskolealderen ble innlagt ved barneavdelingen med hodepine, lammelser og redusert allmenntilstand. Grundig somatisk utredning var nødvendig og nyttig. Imidlertid ga den...