Annonse
Annonse
Noe å lære av
24.04.2019
Hos en kvinne med bekkensmerter ble det ved radiologisk undersøkelse påvist et unormalt funn i beinmargen. Diagnostisering av tilstanden som hadde gitt henne plagene, krevde tverrfaglig tilnærming...
08.04.2019
Ulcerations may have a number of causes and can occur as a result of circulatory, traumatic, infectious, malignant and immunological conditions. Our patient had an unusual presentation involving...
08.04.2019
Ulcerasjoner kan ha mange årsaker og kan forekomme ved sirkulatoriske, traumatiske, infeksiøse, maligne og immunologiske tilstander. Vår pasient hadde en uvanlig presentasjon med multiple...
08.04.2019
Here we describe a girl who attended hospital for routine pinnaplasty. Although there was nothing in the patient’s medical history to suggest an unusual reaction to anaesthesia, the child...
31.03.2019
Vi beskriver her en jente som møtte til en rutineoperasjon for utstående ører. Selv om ingenting i pasientens sykehistorie skulle tilsi et uvanlig forløp av narkosen, viste det seg at barnet ikke...
25.03.2019
Anaemia is a common problem in children. Sometimes the cause is easy to diagnose, for example iron deficiency or infection. At other times, rare conditions which challenge the clinician are...
25.03.2019
A man from a Mediterranean country had recurrent lymphadenopathy, fever and rash. This case report illustrates an unusual illness in Norway and the challenges associated with its diagnosis and...
22.03.2019
En mann fra et middelhavsland hadde tilbakevendende forstørrede lymfeknuter, feber og utslett. Kasuistikken illustrerer en uvanlig sykdom i Norge og utfordringer ved utredning og behandling. En mann...
18.03.2019
Anemi hos barn er en vanlig problemstilling. Årsaken er noen ganger vanlig og lett å diagnostisere, slik som jernmangel eller infeksjon. Andre ganger møter man sjeldne tilstander som utfordrer...
13.03.2019
Abdominal pain is a frequent reason for referral of children to paediatric and surgical specialist health care. Acute appendicitis, constipation and gastroesophageal reflux are among the most common...