Annonse
Annonse
Noe å lære av
18.10.2018
A man in his 60s was hospitalised after a 24-hour history of headache, nausea and vomiting. The conclusion after an initial examination in Acute Admissions was that there was little suspicion of a...
08.10.2018
En mann i 60-årene ble innlagt etter et døgns sykehistorie med hodepine, kvalme og oppkast. Etter første undersøkelse i akuttmottak ble det vurdert at det var liten mistanke om alvorlig...
02.10.2018
Dizziness and unsteadiness are non-specific symptoms that are often caused by vestibular system disorders. When patients have neurological findings as well, however, the possibility of disease...
26.09.2018
Svimmelhet og ustøhet er uspesifikke symptomer som ofte vil være forårsaket av forstyrrelser i balanseapparatet. Når pasientene i tillegg har nevrologiske funn, bør man imidlertid tenke på sykdommer...
03.09.2018
A young boy of upper primary school age was admitted to a paediatric ward with headache, paralysis and reduced general condition. A thorough physical examination was necessary and informative...
03.09.2018
En ung gutt i slutten av barneskolealderen ble innlagt ved barneavdelingen med hodepine, lammelser og redusert allmenntilstand. Grundig somatisk utredning var nødvendig og nyttig. Imidlertid ga den...
10.08.2018
En gutt i tenårene mistet plutselig synet. Den tverrfaglige utredningen sto lenge fast, men etter hvert styrket responsen på en ny behandling mistanken om en spesifikk diagnose. Funnene på prøver for...
26.06.2018
En mann i 40-årene ble i løpet av få måneder innlagt gjentatte ganger med nye hjerneinfarkter og transitorisk iskemisk anfall (TIA). Utredningen identifiserte to tilstander som begge kan gi...
12.06.2018
Fever, cough and elevated inflammatory markers are suggestive of pneumonia. But when ascites and striking radiological findings from multiple organ systems are also present, a number of differential...
12.06.2018
A low-voltage electric shock can cause clinical effects of different types and severities, including cardiac arrhythmias and internal burns. The likelihood of injury typically depends on the current...