Noe å lære av
NO IMAGE
30.03.2020
A man in his sixties developed acute back pain with radiation to the left thigh. Healthcare professionals initially suspected venous thrombosis or sciatica. Four hours after pain onset, the patient...
30.03.2020
En mann i 60-årene fikk akutte ryggsmerter med utstråling til venstre lår. Helsepersonell mistenkte initialt venetrombose eller isjias. Fire timer etter smertedebut fikk pasienten nedsatt følelse og...
23.03.2020
En tidligere frisk mann ble innlagt på lokalsykehuset med økende dyspné, feberfølelse og redusert allmenntilstand. I løpet av kort tid ble han kritisk syk med respirasjonssvikt og infiltrater i...
20.03.2020
En mann tidlig i 90-årene med redusert allmenntilstand, feber og tørrhoste ble innlagt på regionsykehus da koronaviruspandemien akkurat hadde nådd Norge. Anamnesen viste ikke...
09.03.2020
En mann i 60-årene med økende gangvansker, dysartri og kognitiv svikt ble først utredet med tanke på vanlige årsaker til et slikt symptombilde. Imidlertid ble en uvanlig og potensielt behandlbar...
NO IMAGE
27.02.2020
A middle-aged man was admitted with elevated liver values and jaundice. Because malignancy was suspected, the man underwent extensive liver surgery. Histological examinations of the liver resection...
10.02.2020
En middelaldrende mann ble innlagt på grunn av forhøyede leververdier og ikterus. Grunnet mistanke om malignitet gjennomgikk mannen omfattende leverkirurgi. Histologiske undersøkelser av...
NO IMAGE
06.02.2020
A man in his 70s who was being treated for Waldenström’s macroglobulinaemia developed progressive pain in his lower extremities and symptoms consistent with sepsis. Neurological symptoms...
20.01.2020
En mann i 70-årene som var under behandling for Waldenströms makroglobulinemi, utviklet progredierende smerter i underekstremitetene og et septisk bilde. Under en behandlingspause tilkom nevrologiske...
NO IMAGE
07.01.2020
There will always be risks associated with transfusion, including the development of blood group antibodies. This case report emphasises the importance of considering whether transfusion is truly...