Kommentar
NO IMAGE
23.11.2020
Vi er uenige med premissene og konklusjonen som Førde og medarbeidere presenterer i sin kronikk ( 1 ). En ny stor studie fant at opplevd tvang ved innleggelse fører til flere selvmordsforsøk det...
NO IMAGE
09.11.2020
Christer Mjåset og medarbeidere ga i Tidsskriftet nylig en god og kritisk redegjørelse for prinsippene bak forløpsbasert finansiering ( 1 ). Likevel sitter man som leser igjen med betydelig tvil om...
NO IMAGE
09.11.2020
I Tidsskriftet nr. 15/2020 publiserte vi en kommentar til artikkelen «Randomisering under en pandemi», av Mats Julius Stensrud og Jon Michel Gran. I kommentaren argumenterte Atle Fretheim og Martin...
NO IMAGE
26.10.2020
Stensrud og Gran diskuterer en utfordring ved randomiserte forsøk: Det kan være vanskelig å unngå smitteeffekter som gjør at kontrollgruppen påvirkes av det som skjer i tiltaksgruppa ( 1 ). Fenomenet...
NO IMAGE
26.10.2020
Jeg takker Ylf-leder Kristin Kornelia Utne for kommentarer. Dermed er noe av hensikten oppnådd: Å få Legeforeningen på banen. Bare synd at Ylf-lederen fokuserer på hva Legeforeningen har gjort, i...
NO IMAGE
26.10.2020
Dr. May Britt Lund problematiserer Yngre leger forening (Ylfs) kamp mot stillinger som «mottakslege». Hun løfter videre manglede antall LIS1-stillinger ( 1 ). Vi i Ylf er helt enige i at mangelen på...
NO IMAGE
12.10.2020
Vi takker kollegene Myren-Svelstad og Fjær for interessante betraktninger rundt vårt forslag til en ny og mer presis betegnelse på legemiddelgruppen som brukes ved epilepsi, og som lenge har vært...
NO IMAGE
12.10.2020
Våre kolleger Nakken og Sætre tar opp en viktig diskusjon om presis begrepsbruk i epileptologien. De viser til at termen «antiseizure medicine» (ASM) i økende grad erstatter «antiepileptic drug» (AED...
NO IMAGE
12.10.2020
Når man ser hvor tungt skyts som avfyres mot Rasmussens lederkommentar ( 1 ) om selvmordsforebygging virker det jo tryggest å holde hodet lavt i terrenget. Men som kliniker godt plassert i arbeidet...
NO IMAGE
12.10.2020
Selvmordsforebygging er et sentralt tema for alle leger, og vi takker Tidsskriftet for at temaet settes på dagsordenen. Men kunnskapen må være oppdatert og forskningsbasert, og her svikter...