Kommentar
24.02.2020
I Øyvind Stople Sivertsens leder «Lettvintlegene» i Tidsskriftets utgave 2/2020 leser vi om at mange nå synes det er en god idé å droppe fastlegen til fordel for private leger. Den medisinske...
24.02.2020
Øyvind Stople Sivertsen skrive i Tidsskriftets utgave 2/2020 om det han kaller «lettvintlegene». «Mange synes det er en god idé å betale en ukjent lege tre ganger prisen for en oppgave fastlegen...
24.02.2020
Carsten Tjell beskriver i Tidsskriftet ( 1 ) en diagnostisk algoritme bestående av tre enkle kliniske undersøkelser for å avgjøre om pasienter med akutt svimmelhet har en sentral eller perifer...
24.02.2020
I hvilke sammenhenger kan det være relevant å rapportere p-verdier? Mange vil være enige om at p-verdier rapporteres i for mange sammenhenger i den medisinske faglitteraturen ( 1 ). Både som...
03.02.2020
Takk til Gry Grøneng og Trine Hessevik Paulsen fra Folkehelseinstituttet for interesse for artikkelen og verdifull innsikt i hvordan FHI benytter seg av KUHR-data. Vi vil samtidig minne om at det...
03.02.2020
Takk til forfatterne av artikkelen «Allmennlegers bruk av ICPC-diagnoser og samsvar med journalnotatene» ( 1 ) for at de har undersøkt kvalitet og intern koherens vedrørende bruken av takster fra...
03.02.2020
Medisinstudent ved Universitetet i Bergen Gard Aasmund Skulstad Johanson etterlyser i Tidsskriftet den 29. oktober at Legeforeningen kommer på banen når det gjelder plassering av Grimstadutvalgets...
13.01.2020
Fredheim og Magelssen mener at jeg ikke anerkjenner tvangstiltak som et etisk dilemma. Det er uklart hvor de har dette fra. Selvsagt er slike tiltak forbundet med faglige, etiske og juridiske...
13.01.2020
Vi takker Ø. Ekeberg for hans kommentar ( 1 ) til vår artikkel om etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid ( 2 ). Imidlertid mangler det noe grunnleggende i Ekebergs...
13.01.2020
Insidensen av maligne melanomer er over tre ganger så høy i Norge som i Spania ( 1 ). Dette understreker det mange vitenskapelige studier viser, nemlig at hudtype er en svært viktig faktor for...