Aktuelt
31.03.2020
Smittevernoverlege i Sel kommune, Therese Renaa, oppdaterte kommunens smittevernplan i januar etter at de første meldingene om utbruddet av covid-19 kom. Hun fikk mye raskere bruk for planen enn hun...
31.03.2020
– Helter bør spise, sove og gå på do, sier Ingunn Amble, leder av Villa Sana. Sammen med forsker og leder av Legeforskningsinstituttet (LEFO), Karin Rø, gir hun deg sine beste råd for å ta vare på...
25.03.2020
Folkehelseinstituttet har sammenfattet en hurtigoversikt over luftbåren smitte av koronaviruset. Deres litteratursøk har ikke ledet til funn av studier som dokumenterer at det forekommer luftbåren...
20.03.2020
Flere norske sykehus er i nå gul beredskap mens de forbereder seg på å ta imot en bølge av alvorlig syke covid-19-pasienter. For mange er elektive operasjoner utsatt på ubestemt tid. På toppen av det...
20.03.2020
Dersom helsepersonell opplever milde symptomer på luftveisinfeksjon bes de nå om å se an symptomene i to døgn før de testes for covid-19. Folkehelseinstituttet har nå publisert nye retningslinjer for...
19.03.2020
Konsultasjon over video i stedet for ved oppmøte på fastlegekontoret har lenge vært mulig, og har vært brukt av enkelte leger. Men denne uken skjedde den en kraftig økning. Sjelden har en teknologi...
10.03.2020
Tidsskriftet er en viktig kommunikasjonskanal når man ønsker å nå ut til leger i Norge. Vi publiserer løpende informasjon, analyser og kommentarer knyttet til den pågående covid-19-epidemien. Vi...
21.02.2020
Verdens helseorganisasjon (WHO) har karakterisert utbruddet av det nye koronaviruset som en pandemi. På verdensbasis er 823 626 personer smittet av sykdommen, og 40 598 er bekreftet døde, ifølge WHO...
10.01.2020
Tallenes tale er tydelig: Norske leger ønsker å lære. En oversikt over Tidsskriftets mest leste saker i 2019 viser nemlig at den klart mest leste sjangeren er nemlig «Noe å lære av» – et dypdykk i en...
01.04.2019
I Tidsskrift for Den norske legeforening har det lenge pågått et arbeid med tanke på å skifte navn. Navnet “Tidsskrift for Den norske legeforening” er svært langt, feilstaves ofte og har en lite...