Lisa Dahlbak Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Dersom helsepersonell opplever milde symptomer på luftveisinfeksjon bes de nå om å se an symptomene i to døgn før de testes for covid-19.

Folkehelseinstituttet har nå publisert nye retningslinjer for å sikre at helseressurser og testkapasistet brukes beste mulig. Derfor presiseres det nå at personer uten symptomer ikke skal testes, og at helsepersonell altså skal se an symptomene i to døgn før de testes.

Men alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Det er ikke kapasitet til å teste hele denne store gruppen, og de aller de fleste har ikke covid-19.

– Fordi vi ikke kan vite sikkert hvem som er smittet, anbefaler vi at alle holder seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet, sier overlege Trude Arnesen ved Folkehelseinstituttet.

Foruten de nye poengteringene for helsepersonell er det følgende personer som bør prioriteres for testing:

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

  • Har behov for innleggelse. 
  • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
  • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
  • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
  • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Anbefalte artikler