Tidsskriftets mest leste saker i 2019

Irene Thoresen Rønold, Lisa Dahlbak Jacobsen Om forfatterne
Artikkel

Tallenes tale er tydelig: Norske leger ønsker å lære. En oversikt over Tidsskriftets mest leste saker i 2019 viser nemlig at den klart mest leste sjangeren er nemlig «Noe å lære av» – et dypdykk i en kasuistikk, presentert i form av leseverdige historier. Med denne sjangeren ønsker Tidsskriftet å vekke leserens interesse, men aller mest å fremme læring. Da er det hyggelig å se at vi lykkes. 

På vår topp ti liste over mest leste saker gjennom fjoråret er det fire slike «Noe å lære av». Det er også personlige opplevelser, faglige kronikker og en klinisk oversikt. Gikk du glipp av noen av disse i fjor kan du lese dem nå – så er du like oppdatert som dine kollegaer.

Dette er listen over de mest leste sakene fra Tidsskriftet i 2019: 

1. En mann i 40-årene med talevansker og ensidig lammelse

En mann i slutten av 40-årene ble innlagt med akutt innsettende slagsymptomer. Utredningen avslørte en sykdom som ofte glemmes, men som forekommer i økende grad og er behandlingstrengende. Les mer her.

2. Bør døende pasienter få væske og ernæring? 

Både helsepersonell og pårørende ønsker at den døende skal ha det så godt som mulig til det siste. Det er tvilsomt om det er grunnlag for å la være å gi væske og ernæring til døende pasienter, skriver forfatterne av denne kronikken. Les mer her

3. Utredning ved akutt svimmelhet

Akutt svimmelhet er et vanlig symptom som kan ha mange årsaker. Her presenteres en oversikt over målrettet diagnostisk tilnærming og enkle kliniske tester som kan bidra til å skille mellom hjerneinfarkt og mer godartede årsaker til akutt svimmelhet. Les mer her.

4. En ni dager gammel jente med feber

Alvorlig sykdom hos spedbarn forekommer heldigvis sjelden i Norge i dag. Uspesifikke symptomer og funn hos denne pasientgruppen kan gjøre diagnostikken vanskelig, og en bred tankegang er avgjørende for ikke å overse aktuelle sykdommer. Les mer her

5. En mann i 80-årene med leddgikt og vedvarende feber

Tross behandling med bredspektrete antibiotika og soppmidler ble mannen stadig dårligere, og var nærmest moribund da riktig diagnose ble stilt. Les mer her.

6. Hvordan er det å sitte og se på at jeg dør?

Det jeg savner mest som pasient med en alvorlig sykdom, er følelsen av at det er noen andre som kjemper for meg, skriver Cathrine Nordstrand i denne sterke teksten. Les mer her

7. Kvetiapin er ikke en sovemedisin

Bruk av antipsykotikumet kvetiapin for behandling av søvnproblemer har fått betydelig omfang, også i Norge. Nytten er dårlig dokumentert, og selv lave doser kan gi vesentlige bivirkninger, skriver forfatterne av denne kronikken. Les mer her

8. De hvitkleddes frykt for døden

Jeg er legestudent. Jeg vil kjempe mot vår største fiende: døden. Men hva gjør jeg når døden banker på døren som en venn og jeg ikke skjønner at den vifter med et hvitt flagg, spør Ingvild Holtan Hartwig. Les mer her

9. Behandling av Schlatters sykdom

Det er sannsynlig at Schlatters sykdom kan skyldes ufullstendig reparerte mikrofissurer langs fibrene som fester ligamentum patellae til tuberositas tibiae. Vi mener tilstrekkelig avlastning er nødvendig for å reparere skadene, skriver Torbjørn Måseide og Karsten Melø. Les mer her.

10. En tenåringsjente med tilbakevendende feber, magesmerter og diaré

En tenåringsjente ble akuttinnlagt på sykehus med feber, diaré og magesmerter. Årsaken til symptomene skulle vise seg å være en sykdom som får lite oppmerksomhet i vår tid. Insidensen har avtatt betydelig de siste tiårene, men tilstanden forekommer fortsatt. Les mer her.

Anbefalte artikler