Fremskyndet eksamen to måneder

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  6. års medisinstudenter i Oslo fikk fremskyndet skriftlig eksamen med to måneder. Nå gjenstår gjennomføring av de kliniske, praktiske eksamenene – som blir litt vanskeligere.

  – Jeg tenker at alle må være så fleksible og rause som vi kan nå. Men jeg skal innrømme at det var en omstilling å skulle ta eksamen to måneder tidligere enn planlagt. Jeg hadde jo ikke lagt opp eksamenslesingen min slik, forteller Ingeborg Lodden Solberg, sisteårsstudent på Universitetet i Oslo.

  Ingeborg Lodden Solberg, medisinstudent ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat
  Ingeborg Lodden Solberg, medisinstudent ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat

  På grunn av koronasituasjonen har altså medisinsk fakultet ved Universitet i Oslo bestemt seg for å fremskynde eksamen fra slutten av mai til starten av april.

  Elin Olaug Rosvold, prodekan ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo, forteller at eksamenen som ble framskyndet i utgangspunktet var en nasjonal delprøve. Den er en felles prøve for alle de fire medisinske fakultetene i Norge, og har vanligvis blitt avholdt som en obligatorisk test i tillegg til ordinær eksamen på våren. De siste årene har imidlertid UiO brukt denne teksten som en del av skriftlig eksamen. Nå blir det den eneste skriftlige eksamenen for siste-års medisinstudenter ved UiO.

  –  Da koronaen kom tenkte vi det var greit å få den avviklet. Vi hadde planlagt å ha en eksamen til våren i tillegg, men den arrangerer vi ikke – utover at vi kommer til å arrangere kontinuasjonseksamen hvis det blir nødvendig. Vi tok en runde med studentene, og det var såpass mange som syntes det var greit at vi valgte å gjøre det på denne måten, sier hun.

  – Vi har erfart fra tidligere at studentene har gjort det bra på disse prøvene. De har det meste inne. Men man leser jo annerledes til en eksamen enn til en obligatorisk test.

  Kan konte

  Ingeborg Lodden Solberg forteller at de fikk vite om den fremskyndte eksamenen to uker før påske.

  – Inntrykket mitt er at de fleste av oss tok det med fatning. Medisinstudenter er vel kanskje en gjeng med kontrollfriker, så stemningen var stresset – men fattet, ler hun.

  Elin Olaug Rosvold forteller at de tre andre medisinske fakultetene i Norge ikke har valgt å gjøre det på samme måte. De skal fortsatt ha en skriftlig eksamen til våren.

  – Siden vi valgte å gjøre dette med relativt kort frist har vi sagt til studentene at hvis de stryker, kan de konte i mai. Vi vet at det kom brått på, dette. Men de som består denne, vil ha bestått en av de avsluttende eksamenene.

  Digital undervisning

  Siden skoler og universiteter ble stengt har studentene hatt undervisning gjennom Zoom – en digital løsning for blant annet store videomøter eller forelesninger.

  – Vi skulle jo hatt mange praktiske kurs dette vårhalvåret. Det får vi ikke gjort på samme måte nå. Vi hadde faktisk AHLR-kurs via Zoom. Det var bra, men kan ikke erstatte den praktiske treningen, forteller Solberg.

  For Solbergs del har dagene etter nedstengingen bestått av lesing, kollokviegrupper via Zoom, jobbing på Legevakta og ellers forsøkt å etablere en rutine i den nye hverdagen.

  – Har dere opplevd å være attraktive på arbeidsmarkedet nå?

  – Ja, det har vært en del generelle forespørsler her og der. Mitt inntrykk er at mange av oss er interessert i å jobbe. Vi skal jo balansere lesing og eksamen med jobb, men vi opplever at arbeidsgivere er veldig fleksible.

  Hun forteller at studentene på kullet hennes er veldig motiverte for å bidra med det de kan i den prekære koronasituasjonen.

  – Vi har jobbet med en midlertidig lisens tidligere, og vi har lyst til å jobbe og bidra. Jeg opplever også at både universitetet og arbeidsgivere er veldig opptatt av å få oss uteksaminert og at vi får på plass lisensene våre.

  De kliniske eksamenene

  Prodekan Rosvold forteller at avvikling av de kliniske, praktiske eksamenene byr på større utfordringer.

  – Vi kan ikke gjennomføre kliniske, praktiske eksamener på sykehusene slik som det er nå. Universitetene har bestemt at alle eksamener skal være digitale fram til sommeren, så alle eksamener hos oss må skje i form av hjemmeeksamener eller muntlige eksamener. Det blir en omstilling, og alt er ikke på plass ennå sier hun.

  Hun mener det er synd at de ikke får testet studentene i en klinisk praktisk eksamen, men tror muntlig eksamen vil være en god erstatning.

  – Det gir gode muligheter til å teste studentenes kliniske resonnement, og tester godt hvordan man virker som lege. Vi kan diskutere gjennomføring av praktiske prosedyrer. Målet er å gjennomføre alle eksamener, så både vi og studenter skal være sikre på at de kan uteksamineres som planlagt, eller gå videre på studiet.

  – Vi arrangerer eksamen som normalt, men det vil bli en nettbasert, muntlig eksamen. Det skal vi få til. Vi har hatt en flott omstilling allerede på undervisningssiden: Vi tok halvannen uke for å omstille oss, og nå foregår all undervisning på nett. Ifølge lærere og studenter fungerer det godt.

  Imponert

  – Jeg er kjempeimponert over lærer og studenter, og hvordan de har klart å omstille seg. Det krever en positiv holdning å få det til.

  Hun føler seg sikker på at alle studenter som går siste året på medisin vil kunne uteksamineres på vanlig måte.

  – Utfordringen er kull som kommer senere, hvis dette blir en langvarig situasjon. Håpet er at vi komme ri en normalsituasjon etter hvert, og får tatt igjen det mest kritiske, sier hun.

  – I en tid hvor det er ekstra press på personer med medisinsk bakgrunn – har det vært vanskelig å få tak i sensorer?

  – Ikke når vi legger om til muntlig. Det får vi til. Vi har et godt sensorkorps som strekker seg langt. Selv om folk skal bidra inn i helsevesenet nå, er det viktig å få studentene gjennom studiet. Vi strekker oss langt for å få det til.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media