Tidsskriftet ønsker bidrag om bærekraft og helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskriftet inviterer til å sende inn artikler, kronikker og debattartikler om ett eller flere av bærekraftsmålene frem mot FN-dagen 24. oktober 2023.

  Illustrasjon: Tidsskriftet
  Illustrasjon: Tidsskriftet

  De fleste av FNs 17 bærekraftsmål berører menneskers levekår, utdanning og helse, og ifølge FNs klimapanel er behovet for omstilling og handling mer kritisk enn noensinne.

  Frem mot FN-dagen 24. oktober 2023 inviterer vi derfor til å sende inn artikler, kronikker og debattartikler som spesifikt dreier seg om ett eller flere av bærekraftmålene.

  Publikasjoner i Tidsskriftet om bærekraft samles på en egen temaside.

  Ny og viktig kunnskap om bærekraft og helse bør gjøres tilgjengelig internasjonalt, og Tidsskriftet vil bekoste engelsk oversettelse av vitenskapelige artikler direkte knyttet til temaet og innsendt innen 1. august 2023.

  Alle artikler i Tidsskriftet er fritt tilgjengelige på tidsskriftet.no og indekseres i PubMed med engelsk sammendrag.

  Ta kontakt på e-post redaksjonen@tidsskriftet.no eller telefon 23 10 90 00 dersom du har spørsmål.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media