Spesielt år ga leserrekord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Svært mange artikler publisert i pandemiåret har slått interne leserrekorder i Tidsskriftet.

  Tidsskriftets rikholdige arkiv har mange eviggrønne artikler som har blitt svært godt lest i år etter år. Vi har sett gjengangerne på våre topplister i mange år. Det måtte en pandemi til for å snu helt om på lesemønsteret av våre artikler.

  Vi registrerte svært høye lesertall våren 2020, så det er ikke overraskende å se at mange av artiklene om covid-19 innkasserer topplasseringer på mest lest-lister de siste 3, 5 og 10 årene.

  Koronapandemien plasserte Tidsskriftet i et slags norsk sentrum av begivenheten. For en redaksjon med sterk tradisjon for møysommelighet og kvalitetssikring, måtte sløyfer og arbeidsmetoder tillegges en ekstra dimensjon da koronaen kom til Norge – nemlig «å skynde seg langsomt». Det ga seg utslag i høyrelevante artikler publisert i aktuelt tidsrom. Når våre artikler først blir så aktuelle, er det ikke spesielt overraskende at norsk forskning på covid-19 var interessant lesestoff for flere enn norske leger. Både norsk presse og norske redaksjoner refererte hyppig til Tidsskriftet – og i tillegg ble mange av våre oversatte artikler på engelsk meget godt lest i 2020.

  Særlig ser vi av topplisten vår at de korte kasuistikkene dominerer. Kasuistikkene beskriver sykdomsforløp og symptomer hos pasienter smittet av covid-19, og ble i all hovedsak publisert våren 2020. De var sågar nybrottsarbeid i Norge – og noen av disse symptomene og forløpene var av de første beskrevne og publiserte i verden.

  Så i tillegg til å nå vår hovedmålgruppe, nemlig norske leger, fikk vi andre interesserte med på leserstrømmen. Det gir et rekordår for sidevisninger i mange av våre sjangre.

  I tillegg er det selvfølgelig gledelig å se at mange av våre andre artikler, som ikke har en koronatematikk, også er godt lest. Blant annet et par intervjuer, en reportasje og en «helt vanlig» Noe å lære av. Essayet om da spanskesyken kom til Andøya er ikke direkte en covid-19-artikkel, men den er svært interessant med sin naturlige kobling til nåtidens pandemi.

  Her følger topp 20 mest lest og publisert i 2020:

  Tabell

  Tittel

  Forfattere

  Sjanger

  Publisert

  Lesere

  1

  Covid-19 med akutte magesmerter som debutsymptom

  Hilde Bastøe Sellevoll, Usman Saeed, Victoria Solveig Young, Gunnar Sandbæk, Karsten Gundersen, Tom Mala

  Kort kasuistikk

  31.03.2020

  93 098

  2

  Akutt lungesviktsyndrom hos covid-19-pasient med negative nasofarynksprøver

  Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth

  Kort kasuistikk

  11.04.2020

  66 206

  3

  En mann i 90-årene med feber og tørrhoste

  Håkon Kinck Borén, Gjertrud Hole Kjøstolfsen, Trond Mogens Aaløkken, Nadim Latif, Hanne Brekke, Andreas Lind, Liv Hesstvedt

  Noe å lære av

  20.03.2020

  62 742

  4

  Koronaviruset – kryssimmunitet, flokkimmunitet og vaksineutvikling

  Ludvig A. Munthe

  Kronikk

  08.04.2020

  51 869

  5

  Vi har fått en stund her på jorden

  Kari Tveito

  Intervju

  17.04.2020

  48 171

  6

  Acute abdomen as an early symptom of COVID-19

  Hilde Bastøe Sellevoll, Usman Saeed, Victoria Solveig Young, Gunnar Sandbæk, Karsten Gundersen, Tom Mala

  Kort kasuistikk

  07.04.2020

  41 033

  7

  Vi har ingen ledige senger

  Sven Erik Gisvold

  Debatt

  24.03.2020

  38 316

  8

  – Jeg har drevet meg selv hardt

  Charlotte Lunde

  Intervju

  10.01.2020

  38 149

  9

  De valgte en trygg død på lokalsykehuset

  Lisa Dahlbak Jacobsen

  Reportasje

  29.06.2020

  34 957

  10

  – Selv erfarne folk kan gjøre feil. Vi må aldri slutte å være oppmerksomme på det

  Kommunikasjonsavdelingen Legeforeningen v/ Vilde Baugstø

  Aktuelt i foreningen

  14.12.2020

  34 730

  11

  Lindring av truende kvelning hos døende pasienter med covid-19

  Yngve Kiserud, Jan Henrik Rosland

  Debatt

  22.04.2020

  33 932

  12

  Bli oppdatert på covid-19

  Irene Thoresen Rønold, Lisa Dahlbak Jacobsen

  Aktuelt

  21.02.2020

  33 746

  13

  Da spanskesyken kom til Andøya

  Morten Sandbu

  Essay

  27.03.2020

  32 192

  14

  Delirium hos pasienter med covid-19

  Bjørn Erik Neerland, Leiv Otto Watne, Maria Krogseth

  Debatt

  03.04.2020

  29 555

  15

  Covid-19 med stille hypoksemi

  William Ottestad, Mari Seim, Jens Otto Mæhlen

  Kort kasuistikk

  11.04.2020

  28 689

  16

  Covid-19 med nedsatt lukte- og smakssans som eneste symptom

  Jøran Hjelmesæth, Dagfinn Skaare

  Kort kasuistikk

  03.04.2020

  28 558

  17

  Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus

  Håkon Ihle-Hansen, Trygve Berge, Anders Tveita, Else Johanne Rønning, Per Erik Ernø, Elizabeth Lyster Andersen, Christian Hjorth Wang, Arnljot Tveit, Marius Myrstad

  Originalartikkel

  10.04.2020

  25 230

  18

  Koronavirusepidemien vil ramme Norge

  Preben Aavitsland

  Leder

  29.01.2020

  24 259

  19

  Kronisk inflammatorisk tarmsykdom og covid-19

  Bjørn Moum

  Debatt

  08.04.2020

  20 176

  20

  En kvinne i 50-årene med residiverende svimmelhet

  Erik Eriksen, Kristofer Lislerud Smebye, Magnus Mejlænder-Evjensvold, Else Charlotte Sandset

  Noe å lære av

  03.08.2020

  17 050

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media