Spesielt år ga leserrekord

Lisa Dahlbak Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Svært mange artikler publisert i pandemiåret har slått interne leserrekorder i Tidsskriftet.

Tidsskriftets rikholdige arkiv har mange eviggrønne artikler som har blitt svært godt lest i år etter år. Vi har sett gjengangerne på våre topplister i mange år. Det måtte en pandemi til for å snu helt om på lesemønsteret av våre artikler.

Vi registrerte svært høye lesertall våren 2020, så det er ikke overraskende å se at mange av artiklene om covid-19 innkasserer topplasseringer på mest lest-lister de siste 3, 5 og 10 årene.

Koronapandemien plasserte Tidsskriftet i et slags norsk sentrum av begivenheten. For en redaksjon med sterk tradisjon for møysommelighet og kvalitetssikring, måtte sløyfer og arbeidsmetoder tillegges en ekstra dimensjon da koronaen kom til Norge – nemlig «å skynde seg langsomt». Det ga seg utslag i høyrelevante artikler publisert i aktuelt tidsrom. Når våre artikler først blir så aktuelle, er det ikke spesielt overraskende at norsk forskning på covid-19 var interessant lesestoff for flere enn norske leger. Både norsk presse og norske redaksjoner refererte hyppig til Tidsskriftet – og i tillegg ble mange av våre oversatte artikler på engelsk meget godt lest i 2020.

Særlig ser vi av topplisten vår at de korte kasuistikkene dominerer. Kasuistikkene beskriver sykdomsforløp og symptomer hos pasienter smittet av covid-19, og ble i all hovedsak publisert våren 2020. De var sågar nybrottsarbeid i Norge – og noen av disse symptomene og forløpene var av de første beskrevne og publiserte i verden.

Så i tillegg til å nå vår hovedmålgruppe, nemlig norske leger, fikk vi andre interesserte med på leserstrømmen. Det gir et rekordår for sidevisninger i mange av våre sjangre.

I tillegg er det selvfølgelig gledelig å se at mange av våre andre artikler, som ikke har en koronatematikk, også er godt lest. Blant annet et par intervjuer, en reportasje og en «helt vanlig» Noe å lære av. Essayet om da spanskesyken kom til Andøya er ikke direkte en covid-19-artikkel, men den er svært interessant med sin naturlige kobling til nåtidens pandemi.

Her følger topp 20 mest lest og publisert i 2020:

Tittel

Forfattere

Sjanger

Publisert

Lesere

1

Covid-19 med akutte magesmerter som debutsymptom

Hilde Bastøe Sellevoll, Usman Saeed, Victoria Solveig Young, Gunnar Sandbæk, Karsten Gundersen, Tom Mala

Kort kasuistikk

31.03.2020

93 098

2

Akutt lungesviktsyndrom hos covid-19-pasient med negative nasofarynksprøver

Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth

Kort kasuistikk

11.04.2020

66 206

3

En mann i 90-årene med feber og tørrhoste

Håkon Kinck Borén, Gjertrud Hole Kjøstolfsen, Trond Mogens Aaløkken, Nadim Latif, Hanne Brekke, Andreas Lind, Liv Hesstvedt

Noe å lære av

20.03.2020

62 742

4

Koronaviruset – kryssimmunitet, flokkimmunitet og vaksineutvikling

Ludvig A. Munthe

Kronikk

08.04.2020

51 869

5

Vi har fått en stund her på jorden

Kari Tveito

Intervju

17.04.2020

48 171

6

Acute abdomen as an early symptom of COVID-19

Hilde Bastøe Sellevoll, Usman Saeed, Victoria Solveig Young, Gunnar Sandbæk, Karsten Gundersen, Tom Mala

Kort kasuistikk

07.04.2020

41 033

7

Vi har ingen ledige senger

Sven Erik Gisvold

Debatt

24.03.2020

38 316

8

– Jeg har drevet meg selv hardt

Charlotte Lunde

Intervju

10.01.2020

38 149

9

De valgte en trygg død på lokalsykehuset

Lisa Dahlbak Jacobsen

Reportasje

29.06.2020

34 957

10

– Selv erfarne folk kan gjøre feil. Vi må aldri slutte å være oppmerksomme på det

Kommunikasjonsavdelingen Legeforeningen v/ Vilde Baugstø

Aktuelt i foreningen

14.12.2020

34 730

11

Lindring av truende kvelning hos døende pasienter med covid-19

Yngve Kiserud, Jan Henrik Rosland

Debatt

22.04.2020

33 932

12

Bli oppdatert på covid-19

Irene Thoresen Rønold, Lisa Dahlbak Jacobsen

Aktuelt

21.02.2020

33 746

13

Da spanskesyken kom til Andøya

Morten Sandbu

Essay

27.03.2020

32 192

14

Delirium hos pasienter med covid-19

Bjørn Erik Neerland, Leiv Otto Watne, Maria Krogseth

Debatt

03.04.2020

29 555

15

Covid-19 med stille hypoksemi

William Ottestad, Mari Seim, Jens Otto Mæhlen

Kort kasuistikk

11.04.2020

28 689

16

Covid-19 med nedsatt lukte- og smakssans som eneste symptom

Jøran Hjelmesæth, Dagfinn Skaare

Kort kasuistikk

03.04.2020

28 558

17

Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus

Håkon Ihle-Hansen, Trygve Berge, Anders Tveita, Else Johanne Rønning, Per Erik Ernø, Elizabeth Lyster Andersen, Christian Hjorth Wang, Arnljot Tveit, Marius Myrstad

Originalartikkel

10.04.2020

25 230

18

Koronavirusepidemien vil ramme Norge

Preben Aavitsland

Leder

29.01.2020

24 259

19

Kronisk inflammatorisk tarmsykdom og covid-19

Bjørn Moum

Debatt

08.04.2020

20 176

20

En kvinne i 50-årene med residiverende svimmelhet

Erik Eriksen, Kristofer Lislerud Smebye, Magnus Mejlænder-Evjensvold, Else Charlotte Sandset

Noe å lære av

03.08.2020

17 050

Anbefalte artikler