– Bedre med en gang for mye enn en for lite

Lisa Dahlbak Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

En ting har Håvard Ulsaker i Norsk medisinstudentforening vært spesielt opptatt av i det siste, nemlig at alle medisinstudenter som nå er ute i arbeid som helsepersonell skal passe på å få demonstrert korrekt bruk av smittevernutstyr.

– Inntrykket mitt er at det er mange studenter som vil bidra og jobbe nå. Vi i foreningen har fått en del henvendelser fra studenter som lurer på hvordan de best kan bidra i denne situasjonen, forteller Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening.

Han forteller at medisinstudenter – og da særlig femteårsstudenter og sjettårsstudenter er etterspurt arbeidskraft. Men Ulsaker og foreningen har vært opptatt av å formidle til alle sine medlemmer at det er meget viktig med opplæring i bruk av smittevernutstyr.

– Smittevernsrutiner er typisk teoretisk undervisning og bruk av smittevernutstyr har kanskje blitt demonstrert én gang. Vi oppfordrer medisinstudentene til å få opplæring i hvordan man benytter dette utstyret. Vi har vært veldig opptatt av å si det – ta en ekstra runde i stedet for en for lite.

Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening. Foto: Norsk medisinstudentforening

Digital hjemmeeksamen

Et annet viktig aspekt for medisinstudenter nå er avviklingen av eksamen.

– Det er for det første viktig for medisinstudentene å passe på kombinasjonen av arbeid og eksamenslesing. Opp mot påske jobbet vi aller mest med oppklaringer rundt eksamen.

Les også: Fremskyndet eksamen to måneder

– Sjetteårsstudentene i Norge har gjennomført nasjonal delprøve som digital hjemmeprøve. Denne ble gjennomført allerede før påske. De jeg har snakket med, synes dette var en god løsning. Delprøven får gode skussmål i år igjen. Videre utover våren vil de fleste skriftlige eksamener arrangeres i et lignende format. Muntlig/praktiske eksamener er det fortsatt noe usikkerhet rundt. Noen studieår har fått slike eksamener avlyst, andre skal gjennomføres digitalt.

Ulsaker forteller at foreningen erfarer at den digitale avdelingsundervisningen fungerer varierende.

– Noen er veldig flinke og har laget fine, digitale undervisningsopplegg, mens andre steder fungerer det litt dårlig. Det er også forståelig, for det er en ganske annerledes situasjon å skulle gjennomføre digitalundervisning – særlig i praktiske fag.

Praksis

Praksis for studentene går som før. Ulsaker forteller at NTNU blant annet har forhåndsgodkjent praksis slik at studentene har fått sin midlertidige lisens på plass.

– Det synes vi er en pragmatisk løsning. Studentene tilegner seg kompetansen de skulle fått i praksis, samtidig som de får anledning til å bidra.

Utenlandsstudenter

Gruppen studenter som har henvendt seg mest til foreningen er utenlandsstudenter.

– I begynnelsen fikk vi mange henvendelser om utreiseforbudet og beskjeden om at alle norske borgere ble oppfordret til å komme hjem. Mange ønsket også å komme seg hjem til Norge for å bidra som arbeidstakere. Mitt inntrykk nå er at de fleste har kommet hjem. Men utfordringen – særlig for studenter i østeuropeiske land – er at en god del universiteter krever fysisk oppmøte for eksamensavlegging.

Ulsaker forteller at foreningen derfor har arbeidet opp mot Helsedirektoratet for å få på plass en unntaksbestemmelse, slik at disse studentene får en utreisedispensasjon for å avlegge eksamen.

– På den måten kan vi få på plass midlertidige lisenser til flere og sjetteårsstudentene kan få autorisasjon. Norge trenger helsepersonell, og utenlandsstudentene er en stor gruppe som kan bidra.

Anbefalte artikler