– Bedre med en gang for mye enn en for lite

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ting har Håvard Ulsaker i Norsk medisinstudentforening vært spesielt opptatt av i det siste, nemlig at alle medisinstudenter som nå er ute i arbeid som helsepersonell skal passe på å få demonstrert korrekt bruk av smittevernutstyr.

  Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening. Foto: Norsk medisinstudentforening
  Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening. Foto: Norsk medisinstudentforening

  – Inntrykket mitt er at det er mange studenter som vil bidra og jobbe nå. Vi i foreningen har fått en del henvendelser fra studenter som lurer på hvordan de best kan bidra i denne situasjonen, forteller Håvard Ulsaker, leder i Norsk medisinstudentforening.

  Han forteller at medisinstudenter – og da særlig femteårsstudenter og sjettårsstudenter er etterspurt arbeidskraft. Men Ulsaker og foreningen har vært opptatt av å formidle til alle sine medlemmer at det er meget viktig med opplæring i bruk av smittevernutstyr.

  – Smittevernsrutiner er typisk teoretisk undervisning og bruk av smittevernutstyr har kanskje blitt demonstrert én gang. Vi oppfordrer medisinstudentene til å få opplæring i hvordan man benytter dette utstyret. Vi har vært veldig opptatt av å si det – ta en ekstra runde i stedet for en for lite.

  Digital hjemmeeksamen

  Et annet viktig aspekt for medisinstudenter nå er avviklingen av eksamen.

  – Det er for det første viktig for medisinstudentene å passe på kombinasjonen av arbeid og eksamenslesing. Opp mot påske jobbet vi aller mest med oppklaringer rundt eksamen.

  Les også: Fremskyndet eksamen to måneder

  – Sjetteårsstudentene i Norge har gjennomført nasjonal delprøve som digital hjemmeprøve. Denne ble gjennomført allerede før påske. De jeg har snakket med, synes dette var en god løsning. Delprøven får gode skussmål i år igjen. Videre utover våren vil de fleste skriftlige eksamener arrangeres i et lignende format. Muntlig/praktiske eksamener er det fortsatt noe usikkerhet rundt. Noen studieår har fått slike eksamener avlyst, andre skal gjennomføres digitalt.

  Ulsaker forteller at foreningen erfarer at den digitale avdelingsundervisningen fungerer varierende.

  – Noen er veldig flinke og har laget fine, digitale undervisningsopplegg, mens andre steder fungerer det litt dårlig. Det er også forståelig, for det er en ganske annerledes situasjon å skulle gjennomføre digitalundervisning – særlig i praktiske fag.

  Praksis

  Praksis for studentene går som før. Ulsaker forteller at NTNU blant annet har forhåndsgodkjent praksis slik at studentene har fått sin midlertidige lisens på plass.

  – Det synes vi er en pragmatisk løsning. Studentene tilegner seg kompetansen de skulle fått i praksis, samtidig som de får anledning til å bidra.

  Utenlandsstudenter

  Gruppen studenter som har henvendt seg mest til foreningen er utenlandsstudenter.

  – I begynnelsen fikk vi mange henvendelser om utreiseforbudet og beskjeden om at alle norske borgere ble oppfordret til å komme hjem. Mange ønsket også å komme seg hjem til Norge for å bidra som arbeidstakere. Mitt inntrykk nå er at de fleste har kommet hjem. Men utfordringen – særlig for studenter i østeuropeiske land – er at en god del universiteter krever fysisk oppmøte for eksamensavlegging.

  Ulsaker forteller at foreningen derfor har arbeidet opp mot Helsedirektoratet for å få på plass en unntaksbestemmelse, slik at disse studentene får en utreisedispensasjon for å avlegge eksamen.

  – På den måten kan vi få på plass midlertidige lisenser til flere og sjetteårsstudentene kan få autorisasjon. Norge trenger helsepersonell, og utenlandsstudentene er en stor gruppe som kan bidra.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media