Tidsskriftet blir Øk

Artikkel

I Tidsskrift for Den norske legeforening har det lenge pågått et arbeid med tanke på å skifte navn. Navnet “Tidsskrift for Den norske legeforening” er svært langt, feilstaves ofte og har en lite dynamisk og fremoverlent klang. Dessuten er det svært gammelt (sist Tidsskriftet skiftet navn var i 1888). Alt dette taler for at det er på tide med et nytt navn.

Arbeidet med å finne nytt navn har pågått i 10 måneder, og har vært gjennomført i samarbeid med konsulentselskapet Fourberie. Det nye navnet blir Øk. 

– Jeg er svært fornøyd med vårt nye navn, uttaler sjefredaktør Are Brean. 
– Navnet gjenspeiler vår visjon om å øke på alle fronter, og vil utvide vårt dynamiske fokus på å optimalisere mulighetsrommet for oss som et vitenskapelig tidsskrift. 

Som et ledd i profileringsarbeidet for det nye navnet, har redaksjonen laget luer og capser i vår nye profileringsfarge, signalrød, påtrykket “Øk” i gullskrift. Lesere som ønsker tilsendt slik lue eller caps, kan få dette ved å sende en e-post til redaksjonen@tidsskriftet.no. Vennligst oppgi ønsket størrelse. 

Anbefalte artikler