Ketil Slagstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ketil Slagstad

Ketil Slagstad
12.08.2019
Kjønnsbekreftende eller kroppsjusterende hormonbehandling medfører noe økt brystkreftrisiko. Screeningprogrammene må tilpasses slik at transpersoner ikke går glipp av viktig helsehjelp. Illustrasjon...
Ketil Slagstad
18.06.2019
Amerikansk tobakksindustri har målrettet utviklet og markedsført brus mot barn. Reklame for Hawaiian Punch fra 1960-årene. Illustrasjonsfoto: The Advertising Archives / Alamy Stock Photo De to...
Ketil Slagstad
17.06.2019
Research Domain Criteria (RDoC) er et ambisiøst og kostbart amerikansk forskningsinitiativ for å forsøke å forstå psykiske lidelser på nye måter. Men psykiatere er uenige om prosjektets nytteverdi...
Ketil Slagstad
24.05.2019
Hans Asperger has been portrayed as an opponent of the Nazi regime under which he served. Historical research has now shown that he was instead a well-adapted cog in the machine of a deadly regime...
Ketil Slagstad
24.06.2019
Stefanos Geroulanos, Todd Meyers The Human Body in the Age of Catastrophe Brittleness, Integration, Science and the Great War. 419 s, ill. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2018. Pris USD...
Ketil Slagstad
16.05.2019
Hans Asperger har blitt fremstilt som en motstander av naziregimet han virket under. Historisk forskning har nå vist at han snarere var en veltilpasset brikke i et dødelig regime. Han henviste...
Ketil Slagstad
06.05.2019
Mirko D. Grmek Pathological Realities Essays on Disease, Experiments, and History. 264 s. New York, NY: Fordham University Press, 2018. Pris USD 28 ISBN 978-0-8232-8035-3 Den kroatiske legen,...
Ketil Slagstad
25.03.2019
A healthy society is characterised by a strong civic culture. As doctors, we are responsible also for the health of the body politic. Photo: Sturlason Medicine is politics. Per Fugelli wrote: ‘Health...
Ketil Slagstad
25.03.2019
Et sunt samfunn kjennetegnes av en sterk offentlighetskultur. Som leger har vi ansvar også for samfunnskroppens helse. Foto: Sturlason Medisin er politikk. Per Fugelli skrev: «Helse er lik biologi x...
Ketil Slagstad
15.03.2019
Det finnes få randomiserte studier om mulige helseeffekter av å spise frokost. Studiene har også lav kvalitet, og resultatene er usikre. Illustrasjon: Jamie Jones / NTB Scanpix Flere observasjonelle...
Ketil Slagstad
21.02.2019
Mange pasienter som skrives ut fra sykehus, blir stående på legemidler som kan være skadelige. Illustrasjon: iStock I en studie som nylig er publisert i tidsskriftet BMJ , undersøkte forfatterne...
Ketil Slagstad
25.02.2019
Takk til Fred Andersen for kommentar til min artikkel om vår økende kunnskap om kjønnsutviklingens kompleksitet og at kjønnsbiologien ikke er binær ( 1 ). Andersen bringer inn et nytt moment i...
Ketil Slagstad
11.02.2019
Ian Miller Medical History Theory and history. 188 s. London: Red Globe Press, 2018. Pris EUR 24 ISBN 978-1-352-00271-3 Det foreligger nå en kort innføringsbok i medisinsk historie i et...
Ketil Slagstad
28.01.2019
Bruk av narkotiske stoffer under sex innebærer enkelte helserisikoer. Som leger kan vi hjelpe folk til å beskytte seg. Hva vi kaller fenomenet – chemsex, kjemsex eller dopsex – har betydning for om...
Ketil Slagstad
26.11.2018
Biologically speaking, we all fall somewhere along a spectrum of sexes, of which male and female represent the extreme ends. Authoritarian heads of government repudiate biological science in order to...
Ketil Slagstad
26.11.2018
Borders, scribbles, yellow highlighting, footnotes, tables of contents, fonts, illustrations, comments fields and design are also medicine. Petrus de Abano (1257–1316) was an Italian philosopher and...
Ketil Slagstad
30.11.2018
I studier finansiert av legemiddelindustrien har forfatterne ofte ikke hatt tilgang til datamaterialet. Dette viser en gjennomgang av 200 studier i ledende forskningstidsskrifter. Illustrasjon:...
Ketil Slagstad
10.12.2018
Rachel Louise Moran Governing bodies American politics and the shaping of the modern physique. 216 s, ill. Philadelphia, PA: Penn Press, 2018. Pris GBP 38 ISBN 978-0-8122-5019-0 Som nyutdannet lege...
Ketil Slagstad
22.11.2018
Biologisk sett befinner vi oss alle på et spekter av kjønn, der mann og kvinne er ytterpunktene. Autoritære statsledere fornekter biologisk kunnskap for å tekkes religiøse og konservative velgere...
Ketil Slagstad
20.11.2018
Behandling med statin reduserer ikke dødelighet hos friske eldre. Hos eldre ble effekt av statinbehandling kun funnet hos personer med type 2-diabetes. Illustrasjonsfoto: Daniela Jovanovska-...