Ketil Slagstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ketil Slagstad

Ketil Slagstad
04.06.2020
Kunnskapsgrunnlaget for implementering av kunstig intelligens i medisinsk diagnostikk er spinkelt. Illustrasjon: Gillian Blease / NTB Scanpix Det er knyttet enorme økonomiske interesser til utvikling...
Ketil Slagstad
29.06.2020
Akupunktur førte til kortere sykdomsforløp og færre migreneanfall i en randomisert kontrollert studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Migrene kan ha stor...
Ketil Slagstad
17.04.2020
Effekten av nevroleptika oppleves svært ulikt – fra mindre hallusinasjoner og bedre livskvalitet til sløvhet og initiativløshet. Illustrasjon: Olga Chalovskaia / iStock Nevroleptika blir ofte...
Ketil Slagstad
20.04.2020
Hendelser av stor samfunnsmessig betydning førte til dårligere humør hos amerikanske turnusleger. Foto: Reuters / NTB Scanpix Vi vet etter hvert en del om hvordan arbeidspress, stress, vaktbelastning...
Ketil Slagstad
22.03.2020
Svært mange antibiotikaforskrivninger i en stor studie i USA manglet adekvat indikasjon. Illustrasjon: Science History Images / Alamy Stock Photo Overbehandling og feilbehandling med antibiotika er...
Ketil Slagstad
27.03.2020
Kreft og kronisk nyresvikt er assosiert med dårlig prognose hos pasienter som overlever hjertestans i sykehus. Dette viser en ny metaanalyse. Illustrasjon: A-Digit/iStock Personer som får hjertestans...
Ketil Slagstad
06.03.2020
Utviklingen av nye legemidler basert på nye molekylære mekanismer er ofte finansiert av det offentlige, viser en studie. Illustrasjon: Anastasia Usenko / iStock Det er en vanlig forestilling at...
Ketil Slagstad
01.03.2020
Svevestøv i luften øker risikoen for mange sykdommer og fører til store kostnader for samfunnet, viser ny studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB scanpix Luftforurensning er assosiert med...
Ketil Slagstad, Andreas Saxlund Pahle
16.03.2020
Medisinsk redaktør Øyvind Stople Sivertsen påpekte nylig at tilbydere av private helsetilbud i primærhelsetjenesten «skummer fløten», dvs. tar seg av enkle medisinske problemer og helseangst. Dermed...
Ketil Slagstad
06.02.2020
En studie der man sammenliknet fødselsinduksjon ved overtidig svangerskap mot avventende behandling, måtte avbrytes på grunn av flere dødfødsler ved avventende behandling. Illustrasjon: Science photo...
Ketil Slagstad
24.02.2020
Kjennskap til forfatternes interessekonflikter ser ikke ut til å påvirke fagfellevurderinger av vitenskapelige manuskripter. Illustrasjon: Vipul Umretiya / iStock De fleste medisinske tidsskrifter,...
Ketil Slagstad
09.01.2020
En analyse av avisartikler de siste tre tiår viser at mediene har blitt en uløselig del av medisinen. Illustrasjon: iStock, bearbeidet av Tidsskriftet. Medisinske sosiologer har hevdet at medisinen...
Ketil Slagstad
18.11.2019
Kriminalisering av prostitusjon forverrer livssituasjonen til dem som selger sex og øker risikoen for hivsmitte. 1. desember markeres Verdens aidsdag. Over hele verden fortsetter hiv-aids-epidemien å...
Ketil Slagstad
18.11.2019
Julian Gill-Peterson Histories of the Transgender Child 262 s. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2018. Pris USD 25 ISBN : 978-1-5179-0467-8 Kjønnskreative barn, dvs. barn som uttrykker...
Ketil Slagstad
11.11.2019
Kjønnsbekreftende kirurgi reduserer psykiske helseplager knyttet til kjønnsinkongruens. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Mange personer som opplever kjønnsinkongruens, dvs. personer...
Ketil Slagstad
14.11.2019
Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter. Illustrasjon: Ikon Images / NTB Scanpix Forfatterne av en ny artikkel publisert i BMJ...
Ketil Slagstad
14.10.2019
Slik går det når verdens mest folkerike land endrer fødselspolitikk. Foto: Patty Chen / NTB Scanpix Da Kina mot slutten av 1970-årene nærmet seg én milliard innbyggere, forbød kommunistpartiet under...
Ketil Slagstad
02.10.2019
Kirurgiske inngrep fører ikke til stor svekkelse av kognitive funksjoner. Dette viser en stor britisk studie. Illustrasjon: drafter123/iStock I en studie som omfattet flere enn 7 500 pasienter ved...
Ketil Slagstad
23.09.2019
Det er knyttet stor forventning til polygen risikostratifisert kreftscreening, men undersøkelsene kan ha uheldige følger. Illustrasjonsfoto: SusanneB/iStock Persontilpasset medisin innebærer bl.a. å...
Ketil Slagstad
16.09.2019
Over halvparten av nye legemidler godkjent for bruk i Tyskland har ingen tilleggseffekt sammenliknet med allerede tilgjengelige legemidler. Tall fra tysk studie der nye godkjente legemidlers effekt...