Annonse
Annonse

Ketil Slagstad

Artikler av Ketil Slagstad

Ketil Slagstad
11.02.2019
Ian Miller Medical History Theory and history. 188 s. London: Red Globe Press, 2018. Pris EUR 24 ISBN 978-1-352-00271-3 Det foreligger nå en kort innføringsbok i medisinsk historie i et...
Ketil Slagstad
28.01.2019
Bruk av narkotiske stoffer under sex innebærer enkelte helserisikoer. Som leger kan vi hjelpe folk til å beskytte seg. Hva vi kaller fenomenet – chemsex, kjemsex eller dopsex – har betydning for om...
Ketil Slagstad
26.11.2018
Biologically speaking, we all fall somewhere along a spectrum of sexes, of which male and female represent the extreme ends. Authoritarian heads of government repudiate biological science in order to...
Ketil Slagstad
26.11.2018
Borders, scribbles, yellow highlighting, footnotes, tables of contents, fonts, illustrations, comments fields and design are also medicine. Petrus de Abano (1257–1316) was an Italian philosopher and...
Ketil Slagstad
30.11.2018
I studier finansiert av legemiddelindustrien har forfatterne ofte ikke hatt tilgang til datamaterialet. Dette viser en gjennomgang av 200 studier i ledende forskningstidsskrifter. Illustrasjon:...
Ketil Slagstad
10.12.2018
Rachel Louise Moran Governing bodies American politics and the shaping of the modern physique. 216 s, ill. Philadelphia, PA: Penn Press, 2018. Pris GBP 38 ISBN 978-0-8122-5019-0 Som nyutdannet lege...
Ketil Slagstad
22.11.2018
Biologisk sett befinner vi oss alle på et spekter av kjønn, der mann og kvinne er ytterpunktene. Autoritære statsledere fornekter biologisk kunnskap for å tekkes religiøse og konservative velgere...
Ketil Slagstad
20.11.2018
Behandling med statin reduserer ikke dødelighet hos friske eldre. Hos eldre ble effekt av statinbehandling kun funnet hos personer med type 2-diabetes. Illustrasjonsfoto: Daniela Jovanovska-...
Ketil Slagstad
26.11.2018
Border, skriblerier, utgulinger, fotnoter, innholdsfortegnelser, fonter, illustrasjoner, kommentarfelt og design er også medisin. Petrus de Abano (1257–1316) var en italiensk filosof og professor i...
Ketil Slagstad
01.11.2018
Resultatene av halvparten av alle kliniske studier i EU blir ikke innrapportert etter at studien er avsluttet. Illustrasjonsfoto: deimagine/iStock Ifølge EUs regelverk skal alle medisinske...
Ketil Slagstad
30.10.2018
Pasienter med psykoselidelser som sluttet med antipsykotiske legemidler, hadde bedre kognitiv funksjon enn de som fortsatte med slik behandling. Dette viser en ny observasjonsstudie...
Ketil Slagstad
23.10.2018
Det er fortsatt usikkert om ikke-invasiv prenatal test, såkalt NIPT-test, fører til færre spontanaborter sammenlignet med prøver av fostervann og placenta. Illustrasjonsfoto: lostinbids/iStock. I...
Ketil Slagstad
12.10.2018
Pasienter med subakromialt smertesyndrom bør som hovedregel ikke tilbys operasjon. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: iMrSquid/iStock. I en studie publisert i tidsskriftet BMJ ble 210...
Ketil Slagstad
01.10.2018
Jutta Schickore About method Experimenters, snake venom, and the history of writing scientifically. 316 s. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2017. Pris USD 50 ISBN 978-0-226-44998-2...
Ketil Slagstad
04.09.2018
Kjemsex er bruk av psykoaktive stoffer i forbindelse med sex. Som leger bør vi hjelpe folk til å beskytte seg mot helserisiko. Foto: Sturlason Kjemsex betegner bruk av narkotiske stoffer i...
Ketil Slagstad
17.09.2018
Hyppigheten av tilfeldige radiologiske funn, og om de representerer kreftsykdom, varierer med bildemodalitet og kroppsdel som undersøkes. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: JohnnyGreig/iStock...
Ketil Slagstad, Anne Kveim Lie
03.09.2018
Takk til Bjørn Hofmann for ny kommentar. Slik vi forstår Hofmann i kommentarene til vår lederartikkel har han to anliggender: for det første at enhver diagnostisering av kjønnsinkongruens medfører at...
Ketil Slagstad, Anne Kveim Lie
20.08.2018
Takk til Bjørn Hofmann for gode, prinsipielle spørsmål. Hofmann skriver at «kjønnsidentitet har voldt store plager for enkeltmennesker – både i og utenfor helsevesenet», men det er ikke...
Anne Kveim Lie, Ketil Slagstad
26.06.2018
The new diagnosis of gender incongruence is a recognition of the right of transgender persons to decide for themselves who they want to be. Our understanding of gender and gender identity is changing...
Ketil Slagstad
20.08.2018
Høyintensitetstrening bedrer ikke kognitiv funksjon hos pasienter med demens. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: Yuri Arcurs/iStock Effekten av trening på kognitiv funksjon hos pasienter med...