Annonse
Annonse

Ketil Slagstad

Artikler av Ketil Slagstad

Ketil Slagstad
19.03.2018
De som genetisk sett har lett for å bli overvektige, har særlig nytte av et sunt kosthold for å gå ned i vekt. Det viser en ny studie. Fem om dagen er bra. Illustrasjonsfoto: cyano66/iStock Overvekt...
Ketil Slagstad
15.03.2018
Antidepressive legemidler ved depresjon er mer effektive enn placebo, hevder forfatterne av en ny, stor studie. Men hva er den kliniske betydningen? Illustrasjonsfoto: FotografiaBasica/iStock...
Ketil Slagstad
19.03.2018
For hver gang man fornyer en resept på et opioid legemiddel etter et kirurgisk inngrep, øker risikoen for å utvikle avhengighet. Illustrasjonsfoto: alvarez / iStock Opioide legemidler mot smerter kan...
Ketil Slagstad
05.03.2018
Av 68 legemidler godkjent av de europeiske legemyndighetene hadde kun halvparten dokumentert effekt på pasienters overlevelse eller livskvalitet. Det viser en ny studie. Produksjon av kreftmedisiner...
Ketil Slagstad
23.01.2018
The government must take the initiative for an action plan to eradicate hepatitis C. Photo: Sturlason All over the world, homeless people, persons with substance use disorders, prison inmates and sex...
Ketil Slagstad
22.01.2018
Regjeringen må ta initiativ til en handlingsplan for å utrydde hepatitt C. Foto: Sturlason Hjemløse, personer med rus- og avhengighetslidelser, innsatte og sexarbeidere blir stigmatisert og...
Ketil Slagstad
23.01.2018
The archive has been, is and will remain a vital resource in the production of medical knowledge. We simply need to open our eyes to it. New book: Lorraine Daston, ed. Science in the Archives. Pasts...
Ketil Slagstad
22.01.2018
Analyser basert på mendelsk randomisering tyder på at det er en kausal sammenheng mellom utdanningsnivå og risiko for Alzheimers sykdom. Illustrasjonsfoto: Skynesher/iStock Mange observasjonelle...
Ketil Slagstad
08.01.2018
Risikoen for kreft, både i og utenfor mage-tarm-systemet, er økt hos personer som har hatt inflammatorisk tarmsykdom siden barneårene. Det viser en ny studie. Tarm hos en person med Crohns sykdom,...
Ketil Slagstad
22.01.2018
Bruk av antidepressive legemidler hos barn og unge øker risikoen for type 2-diabetes, ifølge ny studie. Illustrasjonsfoto: GeorgePeters/iStock Rundt én av 20 norske barn og unge er plaget med...
Ketil Slagstad
22.01.2018
Arkivet har stått, står og vil stå sentralt i den medisinske kunnskapsproduksjonen. Vi må bare åpne øynene for det. Aktuell bok: Lorraine Daston, red. Science in the archives. Pasts, presents,...
Ketil Slagstad
30.10.2017
Høy utdanning er assosiert med redusert risiko for hjerte- og karsykdommer. En ny studie styrker teorien om at sammenhengen er kausal. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Sosioøkonomisk status...
Bjørn Hofmann, Ketil Slagstad
16.10.2017
I vårt innlegg i Tidsskriftet ( 1 ) forsøkte vi å gi noen tentative svar på viktige spørsmål som reises av nye fostertester ( 2 – 6 ). John Ludvig Larsen mener debatten er unødvendig. Istedenfor å...
Ketil Slagstad
18.09.2017
The encounter with the undocumented migrant elucidates the meaning of medicine and the morals of society. Photo: Sturlason Norway is home to a large group of migrants who have no documents showing...
Ketil Slagstad
18.09.2017
I møtet med den papirløse migranten tydeliggjøres medisinens mening og samfunnets moral. Foto: Sturlason Det lever en stor gruppe migranter her i landet som ikke har papirer på lovlig opphold...
Ketil Slagstad
04.09.2017
HIV/AIDS activism in the USA emerged as a reaction to discriminatory tendencies in society in general and the handling of the epidemic in particular. The activists made a lasting impact on biomedical...
Ketil Slagstad
18.09.2017
Medisinens historie er en historie om vilje til liv – men også en fortelling om vilje til makt og vilje til viten. Distriktslege på Voss, Birger Lærum (1872 – 1953), med eldstesønn Ole Didrik (1901...
Ketil Slagstad
04.09.2017
Personer med opioidavhengighet har økt risiko for tidlig død. Behandling med legemidler reduserer dødeligheten, viser ny studie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Legemiddelbasert...
Ketil Slagstad
21.08.2017
Takk til Eivind Meland for hyggelig kommentar til mitt essay. Min intensjon var å analysere hvordan hivhistorien er sammenflettet med homohistorien og hvordan hivaktivismen fikk varige konsekvenser...
Ketil Slagstad
21.08.2017
Waal & Mørland skriver i sitt tilsvar ( 1 ) at min tekst kan leses som at “det ikke er et mål å forhindre at bruk av «narkotika» skal bli sosialt akseptert.”Det har jeg aldri hevdet. Waal &...