Ketil Slagstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ketil Slagstad

Ketil Slagstad
08.02.2021
For japanske studenter var mening i livet knyttet til opplevelsen av at andre hadde behov for en, ifølge en ny kvalitativ studie. Illustrasjon: Jens Magnusson / NTB Selvmord er den viktigste årsaken...
Ketil Slagstad
09.02.2021
Pasientaktivister bruker affekt både bevisst og ubevisst når de forsøker å påvirke medisinsk forskning, viser ny studie. Illustrasjon: Craig Shuttleworth / NTB Pasientaktivisme har blitt en viktig...
Ketil Slagstad
08.01.2021
Villedende informasjon om vaksiner spredt via Twitter øker vaksineskepsisen i befolkningen og bidrar til dårligere vaksinasjonsdekning, viser en ny studie. Illustrasjon: John Holcroft / NTB...
Anne Kveim Lie, Guri Rørtveit, Kristine Lillestøl, Øivind Larsen, Ole Georg Moseng, Christoph Gradmann, Magnus Vollset, Ketil Slagstad, Per Haave
14.12.2020
Foto: Nina Husom Professor Aina Schiøtz døde 73 år gammel lørdag 31. oktober, etter lang tids sykdom. Vi har mistet en kjær og kunnskapsrik kollega og en sjelden...
Ketil Slagstad
30.11.2020
Sosiale forhold påvirker etterlevelse av legemiddelbehandling for hivinfeksjon hos kvinner som bruker heroin i Tanzanias hovedstad. Tanzanias hovedstad, Dar es Salaam. Illustrasjonsfoto: Magdalena...
Ketil Slagstad
16.11.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.18.0888. The title should be: Not both genders , but all genders . The following sentence should read: Biologically speaking, we all fall...
Ketil Slagstad
16.09.2020
Tradisjonelle kriterier for akademiske meritter teller mest ved tilsetting på medisinske fakulteter. Illustrasjon: CSA-Printstock/iStock Hvilke kriterier ligger til grunn når forskere på medisinske...
Ketil Slagstad
16.09.2020
En studie viste at pasienter med førstegangspsykose klarte seg like godt med som uten antipsykotisk legemiddelbehandling. Illustrasjon: Oivind Hovland / Ikon Images Antipsykotika har blitt brukt i...
Ketil Slagstad
04.06.2020
Kunnskapsgrunnlaget for implementering av kunstig intelligens i medisinsk diagnostikk er spinkelt. Illustrasjon: Gillian Blease / NTB Scanpix Det er knyttet enorme økonomiske interesser til utvikling...
Ketil Slagstad
29.06.2020
Akupunktur førte til kortere sykdomsforløp og færre migreneanfall i en randomisert kontrollert studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Migrene kan ha stor...
Ketil Slagstad
17.04.2020
Effekten av nevroleptika oppleves svært ulikt – fra mindre hallusinasjoner og bedre livskvalitet til sløvhet og initiativløshet. Illustrasjon: Olga Chalovskaia / iStock Nevroleptika blir ofte...
Ketil Slagstad
20.04.2020
Hendelser av stor samfunnsmessig betydning førte til dårligere humør hos amerikanske turnusleger. Foto: Reuters / NTB Scanpix Vi vet etter hvert en del om hvordan arbeidspress, stress, vaktbelastning...
Ketil Slagstad
22.03.2020
Svært mange antibiotikaforskrivninger i en stor studie i USA manglet adekvat indikasjon. Illustrasjon: Science History Images / Alamy Stock Photo Overbehandling og feilbehandling med antibiotika er...
Ketil Slagstad
27.03.2020
Kreft og kronisk nyresvikt er assosiert med dårlig prognose hos pasienter som overlever hjertestans i sykehus. Dette viser en ny metaanalyse. Illustrasjon: A-Digit/iStock Personer som får hjertestans...
Ketil Slagstad
06.03.2020
Utviklingen av nye legemidler basert på nye molekylære mekanismer er ofte finansiert av det offentlige, viser en studie. Illustrasjon: Anastasia Usenko / iStock Det er en vanlig forestilling at...
Ketil Slagstad
01.03.2020
Svevestøv i luften øker risikoen for mange sykdommer og fører til store kostnader for samfunnet, viser ny studie. Illustrasjon: Science photo library / NTB scanpix Luftforurensning er assosiert med...
Ketil Slagstad, Andreas Saxlund Pahle
16.03.2020
Medisinsk redaktør Øyvind Stople Sivertsen påpekte nylig at tilbydere av private helsetilbud i primærhelsetjenesten «skummer fløten», dvs. tar seg av enkle medisinske problemer og helseangst. Dermed...
Ketil Slagstad
06.02.2020
En studie der man sammenliknet fødselsinduksjon ved overtidig svangerskap mot avventende behandling, måtte avbrytes på grunn av flere dødfødsler ved avventende behandling. Illustrasjon: Science photo...
Ketil Slagstad
24.02.2020
Kjennskap til forfatternes interessekonflikter ser ikke ut til å påvirke fagfellevurderinger av vitenskapelige manuskripter. Illustrasjon: Vipul Umretiya / iStock De fleste medisinske tidsskrifter,...
Ketil Slagstad
09.01.2020
En analyse av avisartikler de siste tre tiår viser at mediene har blitt en uløselig del av medisinen. Illustrasjon: iStock, bearbeidet av Tidsskriftet. Medisinske sosiologer har hevdet at medisinen...