Ketil Slagstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ketil Slagstad

Ketil Slagstad
09.01.2020
En analyse av avisartikler de siste tre tiår viser at mediene har blitt en uløselig del av medisinen. Illustrasjon: iStock, bearbeidet av Tidsskriftet. Medisinske sosiologer har hevdet at medisinen...
Ketil Slagstad
18.11.2019
Kriminalisering av prostitusjon forverrer livssituasjonen til dem som selger sex og øker risikoen for hivsmitte. 1. desember markeres Verdens aidsdag. Over hele verden fortsetter hiv-aids-epidemien å...
Ketil Slagstad
18.11.2019
Julian Gill-Peterson Histories of the Transgender Child 262 s. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2018. Pris USD 25 ISBN : 978-1-5179-0467-8 Kjønnskreative barn, dvs. barn som uttrykker...
Ketil Slagstad
11.11.2019
Kjønnsbekreftende kirurgi reduserer psykiske helseplager knyttet til kjønnsinkongruens. Illustrasjon: Science photo library / NTB Scanpix Mange personer som opplever kjønnsinkongruens, dvs. personer...
Ketil Slagstad
14.11.2019
Halvparten av studiene for nye, godkjente legemidler mot kreft hadde høy risiko for systematiske skjevheter. Illustrasjon: Ikon Images / NTB Scanpix Forfatterne av en ny artikkel publisert i BMJ...
Ketil Slagstad
14.10.2019
Slik går det når verdens mest folkerike land endrer fødselspolitikk. Foto: Patty Chen / NTB Scanpix Da Kina mot slutten av 1970-årene nærmet seg én milliard innbyggere, forbød kommunistpartiet under...
Ketil Slagstad
02.10.2019
Kirurgiske inngrep fører ikke til stor svekkelse av kognitive funksjoner. Dette viser en stor britisk studie. Illustrasjon: drafter123/iStock I en studie som omfattet flere enn 7 500 pasienter ved...
Ketil Slagstad
23.09.2019
Det er knyttet stor forventning til polygen risikostratifisert kreftscreening, men undersøkelsene kan ha uheldige følger. Illustrasjonsfoto: SusanneB/iStock Persontilpasset medisin innebærer bl.a. å...
Ketil Slagstad
16.09.2019
Over halvparten av nye legemidler godkjent for bruk i Tyskland har ingen tilleggseffekt sammenliknet med allerede tilgjengelige legemidler. Tall fra tysk studie der nye godkjente legemidlers effekt...
Ketil Slagstad
09.09.2019
Katie Batza Before AIDS Gay Health Politics in the 1970s. 178 s, ill. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2018. Pris GBP 36 ISBN 978-0-8122-5013-8 Hva kom før aids? Historien...
Ketil Slagstad
12.08.2019
Kjønnsbekreftende eller kroppsjusterende hormonbehandling medfører noe økt brystkreftrisiko. Screeningprogrammene må tilpasses slik at transpersoner ikke går glipp av viktig helsehjelp. Illustrasjon...
Ketil Slagstad
18.06.2019
Amerikansk tobakksindustri har målrettet utviklet og markedsført brus mot barn. Reklame for Hawaiian Punch fra 1960-årene. Illustrasjonsfoto: The Advertising Archives / Alamy Stock Photo De to...
Ketil Slagstad
17.06.2019
Research Domain Criteria (RDoC) er et ambisiøst og kostbart amerikansk forskningsinitiativ for å forsøke å forstå psykiske lidelser på nye måter. Men psykiatere er uenige om prosjektets nytteverdi...
Ketil Slagstad
24.05.2019
Hans Asperger has been portrayed as an opponent of the Nazi regime under which he served. Historical research has now shown that he was instead a well-adapted cog in the machine of a deadly regime...
Ketil Slagstad
24.06.2019
Stefanos Geroulanos, Todd Meyers The Human Body in the Age of Catastrophe Brittleness, Integration, Science and the Great War. 419 s, ill. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2018. Pris USD...
Ketil Slagstad
16.05.2019
Hans Asperger har blitt fremstilt som en motstander av naziregimet han virket under. Historisk forskning har nå vist at han snarere var en veltilpasset brikke i et dødelig regime. Han henviste...
Ketil Slagstad
06.05.2019
Mirko D. Grmek Pathological Realities Essays on Disease, Experiments, and History. 264 s. New York, NY: Fordham University Press, 2018. Pris USD 28 ISBN 978-0-8232-8035-3 Den kroatiske legen,...
Ketil Slagstad
25.03.2019
A healthy society is characterised by a strong civic culture. As doctors, we are responsible also for the health of the body politic. Photo: Sturlason Medicine is politics. Per Fugelli wrote: ‘Health...
Ketil Slagstad
25.03.2019
Et sunt samfunn kjennetegnes av en sterk offentlighetskultur. Som leger har vi ansvar også for samfunnskroppens helse. Foto: Sturlason Medisin er politikk. Per Fugelli skrev: «Helse er lik biologi x...
Ketil Slagstad
15.03.2019
Det finnes få randomiserte studier om mulige helseeffekter av å spise frokost. Studiene har også lav kvalitet, og resultatene er usikre. Illustrasjon: Jamie Jones / NTB Scanpix Flere observasjonelle...