Mette Brekke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mette Brekke

Mette Brekke, Torben Wisborg
04.11.2019
Maintaining a health service characterised by solidarity requires everyone to do their part. Private health insurance schemes run counter to such solidarity. We can be proud of today’s health...
Mette Brekke, Torben Wisborg
31.10.2019
Å opprettholde et solidarisk helsevesen krever at alle stiller opp. Private helseforsikringer er usolidariske. Vi kan være stolte av dagens norske helsevesen. Det er bygget opp gjennom flere...
Mette Brekke
26.01.2019
Psychiatric care pathways challenge the general practitioner’s patient-centred approach. The care pathway has arrived in the mental health service. Three general pathways were implemented as of...
Mette Brekke, Ingvild Vatten Alsnes
14.01.2019
Making predictions is difficult, especially about the future. But how do we want general practice/family medicine to develop? Will doctors and patients continue to meet mainly in person? Probably,...
Mette Brekke
21.01.2019
Pakkeforløp i psykiatrien utfordrer fastlegens pasientsentrerte tilnærming. Nå er pakkeforløpene i psykisk helsevern her. Tre overordnede pakkeforløp ble implementert fra 1. januar i år, etter en del...
Mette Brekke, Ingvild Vatten Alsnes
14.01.2019
Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Men hvordan ønsker vi at allmennmedisinen skal bli? Vil møtet mellom lege og pasient fortsatt i hovedsak være personlig? Sannsynligvis, men neppe i like...
Kristin Valborg Reinertsen, Jon Håvard Loge, Mette Brekke, Cecilie E. Kiserud
13.11.2017
Pronounced fatigue including tiredness and lack of energy are common both during and after cancer treatment. Between 15–35 % of adult cancer survivors experience chronic fatigue. Chronic fatigue has...
Kristin Valborg Reinertsen, Jon Håvard Loge, Mette Brekke, Cecilie E. Kiserud
27.10.2017
Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Established 80 years ago, the editorial committee of the Journal of the Norwegian Medical Association has been reorganised for a new era. The editorial committee was established in 1938 ( 1 ). In the...
Ola Dale, Erik Magnus Berntsen, Mette Brekke, Anne Høye, Ole-Erik Iversen, Ane Brandtzæg Næss, Torben Wisborg
18.09.2017
Tidsskriftets 80 år gamle redaksjonskomité er omorganisert for en ny tid. Redaksjonskomiteen ble opprettet i 1938 ( 1 ). I årene før ble Tidsskriftet redigert av både redaktør og generalsekretær...
Ivar Skeie, Mette Brekke, Morten Lindbæk, Helge Waal
01.02.2007
Legemiddelassistert rehabilitering av opiatavhengige ble innført som landsdekkende behandlingstilbud i 1998. Behandlingen er tverrfaglig og involverer både den kommunale helse- og sosialtjenesten (...
Holgeir Skjeie, Siv Nygaard, Henrik Stenwig Li, Bozidar Gardasevic, Arne Fetveit, Mette Brekke
26.06.2008
Kveldsstemning i Bendiksbukta, 2006 Massemønstringer defineres gjerne som arrangementer hvor flere enn 1 000 personer er samlet for et spesifikt formål over en gitt tidsperiode. Eksempler er...
Holgeir Skjeie, Siv Nygaard, Henrik Stenwig Li, Bozidar Gardasevic, Arne Fetveit, Mette Brekke
26.06.2008
Evening atmosphere at Bendik bay 2006 Mass gatherings are usually defined as events attended by more than 1000 people for a specific purpose over a given period of time. Examples are sport events,...
Sigurd Høye, Jørund Straand, Mette Brekke
04.12.2008
Ved siden av legen selv er legemidler det viktigste behandlingsverktøyet i allmennpraksis. I tre av fem allmennlegekonsultasjoner skrives det ut resept ( 1 ). Opptil 90 % av alle resepter ordineres i...
Mette Brekke
17.12.2009
«Sjeldne tilstander er sjeldne,» pleide min allmennpraktikerkollega å si. Før han fortsatte: «Men det er veldig mange av dem.» Han likte å imponere studentene som var utplassert hos oss med å vise...
Mette Brekke
12.02.2009
Illustrasjon Line Halsnes «Lever dette til din mor,» sa helsesøster strengt. Undertegnede nærmet seg 12, vekstspurten hadde satt inn. «Mette er ni kilo undervektig,» het det i brevet, som ble lest på...
Mette Brekke
12.03.2009
Selv etter innføring av fastlegeordningen finnes det pasienter som får forskrevet vanedannende medikamenter fra opptil 25 forskjellige leger. Det bør vi kunne unngå Opprettelsen av Reseptregisteret i...
Mette Brekke, Per Fugelli
21.10.2004
Det siste året er legene pålagt å skrive grønn resept, ta opp røykeanamnese ved forstuet tå og stramme inn sykmeldingspraksisen. Tiltakene er begrunnet i hensynet til folkehelsen og nasjonaløkonomien...
Mette Brekke
26.06.2003
Var Robin Hood virkelig nyttig for folkehelsen? Den britiske økonomen Richard Wilkinson hevder at graden av økonomisk ulikhet i et samfunn har innflytelse på helsen i alle samfunnslag. Det er en...
Pernille Nylehn, Mette Brekke, Trond Egil Hansen, Ole Rikard Haavet, John Leer, Svein Steinert
20.05.2002
Kerala er tett befolket. Vi gjettet på at dette kanskje er en skoleklasse på tur? Alle foto ved Fagutvalget Det er varmt i Kerala – og fuktig. Luften formelig kleber til huden når vi kommer ut av...