Kirsti Malterud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kirsti Malterud er spesialist i allmennmedisin, forsker 1 ved Allmennmedisinsk forskningsenhet og NORCE Norwegian Research Centre, og professor II ved Universitetet i Bergen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kirsti Malterud
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media