Kirsti Malterud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kirsti Malterud

Kirsti Malterud
15.10.2018
Kjønn er mer enn biologi. En snever kjønnsforståelse kan hindre god helsehjelp. Biologisk ulikhet har tradisjonelt vært legers grunnlag for forståelse av kjønn. Men vil vi se på helse i et...
Kirsti Malterud
21.08.2018
Anne Birgitte Leseth, Silje Maria Tellmann Hvordan lese kvalitativ forskning? 163 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018. Pris NOK 249 ISBN 978-82-02-57697-4 Metodekompetanse er nødvendig ikke bare...
Arild Bjørndal, Christian F. Borchgrevink, Jan Frich, Pål Gulbrandsen, Anne Kveim Lie, Kirsti Malterud, John-Arne Røttingen, Gunnar Tellnes, Steinar Westin
29.09.2017
Per Fugelli døde 13. september 2017, 73 år gammel. Den siste sommeren tilbrakte han og Charlotte i et landskap han elsket. Han fikk også dø der på Jæren, omgitt av barn og barnebarn. Dagene gikk i...
Kirsti Malterud
06.09.2007
Internkontroll er et sentralt satsingsområde for helsemyndighetene ( 1 ). Formålet er å bidra til faglig forsvarlige tjenester og at lovgivningen oppfylles gjennom systematisk styring og kontinuerlig...
Kirsti Malterud
06.09.2007
Enhver som yter helsetjeneste skal etablere internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lover og forskrifter ( 1...
Elisabeth Ulset, Rut Undheim, Kirsti Malterud
04.01.2007
Fedme er et økende problem i alle vestlige land. Økningen i kroppsvekt er så sterk at mange mener vi står overfor en global epidemi med store samfunnsmessige konsekvenser. WHO klassifiserer BMI ≥ 25...
Kirsti Malterud, Janecke Thesen
28.06.2007
Mange nordmenn søker trivsel og rekreasjon i utendørs badestamp med boblebad eller vedfyring. Dette er aktiviteter som kan gi velvære og bedre subjektiv helse. Men unntaksvis kan bading gi opphav til...
Elisabeth Ulset, Rut Undheim, Kirsti Malterud
15.02.2007
Vi er enig i at vi trolig har overestimert prevalensen av fedme blant personer i alderen 15 – 29 år i Tromsø i 1994. Vi beklager dette. Vi opprettholder imidlertid vår konklusjon om at prevalensen av...
Kirsti Malterud
15.11.2007
Lindroos, A-K Rössner, S Fetma Från gen- till samhällspåverkan. 386 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2007. Pris SEK 379 ISBN 978-91-44-04533-7 Dette er en svensk lærebok beregnet på fagfolk i...
Helga Arianson, Kari Tove Elvbakken, Kirsti Malterud
15.05.2008
Fra 1994 fikk helsetjenesten plikt til å ha internkontroll. Statens helsetilsyn benytter systemrevisjon som tilsynsmetode ( 1 ). Slikt tilsyn kan bidra til forbedringer i virksomheter som utsettes...
Jan C. Frich, Kirsti Malterud
17.12.2009
Tre av Helmans mest sentrale bøker «Tekno-medisinen, til sammenlikning, tilbyr oss en drømmeverden uten flertydighet, et vitenskapelig paradis hvor alt gir mening, ett sted hvor nesten alt kan måles...
Mona Flatval, Kirsti Malterud
03.12.2009
I 1977 ble homoseksualitet fjernet som psykiatrisk diagnose i Norge. I debatten i forbindelse med avdiagnostiseringen ble skjevhetene i det medisinske kunnskapsgrunnlaget påpekt ( 1 ). Senere er...
Liv Tveit Walseth, Kirsti Malterud
08.01.2004
Salutogenese er læren om hva som gir god helse. Ut fra livsvilkår vil vi ha ulik holdning til om nye situasjoner synes påvirkelige, forutsigbare og overkommelige. Dette gir ulikt pågangsmot i møte...
Janecke Thesen, Tone D. Mosevoll, Kirsti Malterud
05.02.2004
Hjertestans skyldes oftest ventrikkelflimmer som oppstår i første fase av et hjerteinfarkt. Bare 5 – 10 % overlever hjertestans utenfor sykehus ( 1 ). I Norge dør årlig minst 5 000 personer plutselig...
Kirsti Malterud
23.01.2003
Blåka, G Grunnlagstenkning i et kvinnefag Teori, empiri og metode. 200 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2002. Pris NOK 259 ISBN 82-7674 -311-0 I denne boken vil forfatteren, som er jordmor, synliggjøre...
Kirsti Malterud
30.04.2002
Tidsskriftet starter i dette nummer en artikkelserie om funksjonelle lidelser (1 – 3). Begrepet omfatter somatiske symptomer uten diagnostiserbar organsykdom. Ofte brukes betegnelser som somatoforme...
Kirsti Malterud
20.10.2002
Det medisinske fagfeltet ønsker å forankre sin praksis i vitenskapelig kunnskap. Kunnskapsutviklingen krever relevans, troverdighet og overførbarhet. Vi trenger et bredt repertoar av...
Kirsti Malterud, Anbjørg Ohnstad, Janecke Thesen
20.11.2001
Sommeren 2001 presenterte Amnesty International en rapport om brudd på menneskerettighetene som følge av seksuell orientering (1). I Sudan, Saudi-Arabia, Yemen, Iran, Afghanistan og Pakistan kan...
Janecke Thesen, Kirsti Malterud
20.05.2001
”Empowerment” handler om å mobilisere og styrke folks egne krefter, samt å nøytralisere krefter som bevirker avmakt. Dette er nødvendig for at pasienter skal bli friske og beholde helsen, og ofte for...
Kirsti Malterud, Arnhild Taksdal
10.12.2001
To av tre pasienter søker lege for symptomer eller helseplager (1). Legen skal finne ut hva plagene skyldes og hva som kan gjøres (2). I den kliniske hverdag hender det ikke sjelden at behandling...