Kommentar

Vitenskapelig anerkjent faglig forståelse av kjønn

Ketil Slagstad
Postdoktor ved Charité - Universitätsmedizin Berlin
Interessekonflikt:  Ja
Ketil Slagstad og Anne Kveim Lie er del av prosjektet Biomedicalization from the Inside Out som mottar støtte fra Norges forskningsråd.
Kirsti Malterud
Spesialist i allmennmedisin og professor emerita
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen
Mette Brekke
Spesialist i allmennmedisin og professor
Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo
Anne Kveim Lie
Førsteamanuensis
Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, Universitetet i Oslo

Vi takker for kommentaren til vårt innlegg om biologiske, psykologiske og sosiale forhold ved kjønn. Forfatterne skriver at vi tar til orde for å «endre definisjonen av kjente biologiske størrelser» og «omdefinere begreper som har eksistert gjennom hele menneskets historie». Men gjennom århundrer har mange sentrale begreper innen medisin og helse vært i betydelig utvikling og endring. Dette gjelder ikke bare for kjønn, men også for kropp, sykdom og helse. Medisinsk vitenskap og praksis har for lengst erkjent at forståelse av menneskelige fenomener forutsetter innsikt i mer enn biologi, blant annet psykologi og samfunn. Forfatterne kommenterer ikke vårt anliggende, nemlig å peke på at verdens ledende medisinske og vitenskapelige institusjoner nå tar til orde for et mer sammensatt kjønnsbegrep. Vi viste til American Medical Association, American Psychiatric Association, Endocrine Society, tidsskriftet Nature og ledende medisinske eksperter på menneskelig kjønnsutvikling. Leger må ha kjennskap til at dette internasjonalt er en vitenskapelig anerkjent faglig forståelse av kjønn som ikke forkaster kjønn som biologi, uavhengig av hva man måtte mene politisk om saken.

Published: 23.02.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media