Anne Kveim Lie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Kveim Lie

Anne Kveim Lie, Guri Rørtveit, Kristine Lillestøl, Øivind Larsen, Ole Georg Moseng, Christoph Gradmann, Magnus Vollset, Ketil Slagstad, Per Haave
14.12.2020
Foto: Nina Husom Professor Aina Schiøtz døde 73 år gammel lørdag 31. oktober, etter lang tids sykdom. Vi har mistet en kjær og kunnskapsrik kollega og en sjelden...
Marie-Therese Da Silva Øvregard, Anne Kveim Lie
30.03.2020
I juni 2019 la det regjeringsoppnevnte tvangsutvalget frem en murstein av et utkast til en ny lov, den såkalte tvangsbegrensningsloven. Lovutkastet teller 800 sider og har som formål å samle inn i én...
Ragnhild Helen Austad, Elisabeth Sandbakken, Hanna Sandrib, Preben Aavitsland, Johan N. Bruun, Frode Eick, Anne Kveim Lie
16.03.2020
Allmennfarlige smittsomme sykdommer er infeksjonssykdommer som er særlig smittsomme, kan opptre hyppig og ha høy dødelighet eller gi alvorlige eller varige skader ( 1 ). For å bekjempe disse må...
Anne Kveim Lie
04.11.2019
Den stadig krympende mannsandelen på medisinstudiet vekker stor bekymring i de medisinske fakultetene landet over. For 140 år siden var det ingen kvinner som studerte medisin, uten at det vakte...
Brita Tønne, Anne Kveim Lie
21.10.2019
I mars 2018 oppnevnte regjeringen et utvalg som skal forberede gjennomføringen av rusreformen – en reform som skal overføre samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotiske stoffer fra...
Gudrun Tokle Grene, Anne Kveim Lie
10.12.2018
Dagens debatt om overdiagnostikk og overbehandling reiser spørsmålet om vi er i ferd med å sette diagnoser på normale reaksjoner. Hvor går grensen mellom sorg og depresjon? Mellom sjenanse og angst?...
Ketil Slagstad, Anne Kveim Lie
03.09.2018
Takk til Bjørn Hofmann for ny kommentar. Slik vi forstår Hofmann i kommentarene til vår lederartikkel har han to anliggender: for det første at enhver diagnostisering av kjønnsinkongruens medfører at...
Ketil Slagstad, Anne Kveim Lie
20.08.2018
Takk til Bjørn Hofmann for gode, prinsipielle spørsmål. Hofmann skriver at «kjønnsidentitet har voldt store plager for enkeltmennesker – både i og utenfor helsevesenet», men det er ikke...
Anne Kveim Lie, Ketil Slagstad
26.06.2018
The new diagnosis of gender incongruence is a recognition of the right of transgender persons to decide for themselves who they want to be. Our understanding of gender and gender identity is changing...
Anne Kveim Lie, Ketil Slagstad
11.06.2018
Den nye diagnosen kjønnsinkongruens er en anerkjennelse av transpersoners rett til selv å bestemme hvem de vil være. Forståelsen av kjønn og kjønnsidentitet er i endring i Norge og internasjonalt...
Arild Bjørndal, Christian F. Borchgrevink, Jan Frich, Pål Gulbrandsen, Anne Kveim Lie, Kirsti Malterud, John-Arne Røttingen, Gunnar Tellnes, Steinar Westin
29.09.2017
Per Fugelli døde 13. september 2017, 73 år gammel. Den siste sommeren tilbrakte han og Charlotte i et landskap han elsket. Han fikk også dø der på Jæren, omgitt av barn og barnebarn. Dagene gikk i...
Anniken Sandvik, Anne Kveim Lie
20.12.2016
Sekundær syfilis med hudforandringer i ansiktet. Illustrasjon fra 1800-tallet. Science Photo Library I 1955 avla Trygve Gjestland sin doktorgrad der han undersøkte et unikt materiale over ubehandlede...
Nadia Shad Paulsen, Anne Kveim Lie
08.11.2016
Today there are Regional Committees for Medical and Health Research Ethics in every regional health authority. Their work is based on several laws, including the Health Research Act, the Personal...
Nadia Shad Paulsen, Anne Kveim Lie
08.11.2016
Regionale forskningsetiske komiteer finnes i dag i alle landets helseregioner. Deres virksomhet er basert på flere lover, inkludert helseforskningsloven, personopplysningsloven og...
Anne Kveim Lie
11.09.2008
I 1860 omtalte distriktslege i Setesdalen Johan Christian Lund i sin årlige medisinalberetning en sykdom som hopet seg opp i enkelte familier, og som på folkemunne ble kalt setesdalsrykkja. Det var...
Anne Kveim Lie
26.06.2008
Nielsen, M-BO. Mennesker, makt og mikrober Epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830 – 1880. 433 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 498 ISBN 978-82-450-0687-2 Mennesker, makt og...
Anne Kveim Lie
18.12.2008
Medisinsk samtidshistorie er et forskningsfelt som byr på spesielle utfordringer. Det setter forholdet mellom leger og historikere på prøve Det er urolige tider vi er inne i. Den pågående økonomiske...
Anne Kveim Lie
18.12.2008
Waller, J. A time to dance, a time to die The extraordinary story of the dancing plague of 1518. 267 s, ill. Cambridge: Icon Books, 2008. Pris GBP 13 ISBN 978-184831021-6 En het midtsommerdag i juli...
Anne Kveim Lie
18.12.2008
Tuberkulose var den store folkesykdommen på 1800-tallet, og var årsaken til ett av sju dødsfall. Infeksjonssykdommer var av de fleste leger inntil 1880-årene blitt ansett som indre organiske...
Anne Kveim Lie
06.11.2008
Antibiotikaresistens var i begynnelsen først og fremst knyttet til sykehusinfeksjoner. Et av de første planmessige tiltak man igangsatte fra myndighetenes side for å bekjempe resistensproblemene, var...