m2021/4
Minileder
Fra redaktøren
Kommentarer

Retterstøl og medarbeidere svarer

Rettelser
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel
Kort rapport
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder
Medisin og tall
Intervju
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Ph.d.-disputaser
Aktuelt i foreningen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media