Retterstøl og medarbeidere svarer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk til fastlege Fretland for hans innlegg og interesse for temaet. Vi lytter til hans argumenter, men vil samtidig få understreke at dokumentasjonen på LDL kolesterol anbefalingen i vår artikkel er grade 1, level A, dvs. den sterkeste og best dokumenterte anbefalingen.

  Bivirkningene av statiner er i nylig vist å være mer sjelden enn tidligere antatt (1, 2). Derimot er noceboeffekten av å forvente bivirkninger helt åpenbar (3). Studien fra NORCOR gruppen, som refereres i vårt innlegg, viser at målnivået <1,4 mmol/L for LDL kolesterol er oppnåelig hos om lag halvparten av koronarpasientene. Dette forutsetter at man bruker tid på å forklare de gunstige statineffektene, spør om medikamentetterlevelse og undersøker sammenhengen mellom bivirkninger og tablettinntak grundig. Vi kan aktivt forme den virkeligheten vi lever i. Studien til Woods dokumenterte at dette også gjelder for pasienter som ble oppfattet som statinintolerante, hvor 50 % begynte å ta statiner igjen etter å ha sett at bivirkningene ikke var knyttet til om de tok aktivt legemiddel eller placebo. Det er antatt at opp mot 90 % av dem som ikke tåler statiner, kan bruke det ved et nytt forsøk eller skifte av preparat (4). Vi har nå anledning til å øke ambisjonsnivået i sekundærpreventivt arbeid for de med for høyt kolesterol, selv om vi ikke vil lykkes med å nå behandlingsmålet for alle.

  At ESC er knyttet finansielt mot farmasien, og at slike anbefalinger derfor ikke er troverdige, er vi ikke enige i. Er det noen institusjon som virkelig har sørget for fremdrift i europeisk og norsk kardiologi så er det ESC, et eksempel på at internasjonalt samarbeid lønner seg. Det meste av ESCs arbeid er basert på frivillighet. ESC har strenge etiske retningslinjer. For å sikre transparens, er det krav om årlig oppdatering av eventuelt kontakt med legemiddelindustrien som publiseres sammen med retningslinjene. Alle kolleger kan med hell benyttes seg av ESCs mange kurstilbud (escardio.org). Vår faglige vurdering er at retningslinjene fra ESC også bør følges i Norge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media