Viktig håndbok om spiseforstyrrelser

Anmeldelser Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Øyvind Rø, Trine Wiig Hage, Vigdis Wie Torsteinsson, red.

  Spiseforstyrrelser

  Forståelse og behandling – en håndbok. 337 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlag, 2020. Pris NOK 529

  ISBN 978-82-450-2429-6

  Denne boken er ment å være en håndbok i forståelse og behandling av spiseforstyrrelser. Den går ikke særlig i dybden, men fungerer godt som håndbok, og nytteverdien vil være stor for den interesserte leser. Boken springer ut av fagmiljøet ved Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus. De tre forfatterne er henholdsvis psykiater og forsker, psykiatrisk sykepleier, og psykologspesialist og filosof. Dette tror jeg har bidratt til god faglig bredde. Et viktig aspekt for å oppnå god forståelse og behandling av spiseforstyrrelser er jo nettopp tverrfaglig samarbeid.

  Innledningen er glimrende bygget opp og gir leseren et helhetlig perspektiv på innholdet. Forfatterne ønsker å gi en bred oversikt over hvordan det oppleves å streve med en spiseforstyrrelse, hvordan spiseforstyrrelser kategoriseres og forstås av fagfolk, og hvordan de behandles. Dette lykkes de med.

  Boken består av 11 hoveddeler med tilsammen 36 kapitler. Hoveddelene spenner over blant annet brukererfaringer (fint og viktig at boken innleder med dette), diagnoser og utredning, risikofaktorer, forebygging, og behandling av spiseforstyrrelser både i primær- og spesialisthelsetjeneste. Kanskje er det litt vel mange og korte kapitler, og de med beslektede og overlappende temaer kunne man med fordel slått sammen. Det er et elegant valg at boken både innleder og avslutter med kapitler skrevet av pasienter, noe som også passer fint med dagens økte fokus på brukerperspektivet. Boken kunne gjerne sagt mer om gutter og menn med spiseforstyrrelser, trening og kroppsidealer: eksempelvis hvordan fysisk aktivitet og trening kan brukes på en god måte i behandlingen av de ulike spiseforstyrrelsene.

  Boken vil være nyttig for alle som treffer personer med spiseforstyrrelser, både kommunehelsetjeneste, somatisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste og pårørende. Den er også relevant for alle som utdanner seg innen sykepleie, medisin og psykologi, sosialt arbeid og barnevern.

  Boken er relativt lettlest, og man har ønsket å nå «alle». Det kan ofte utfordre med tanke på balansen mellom faglig tyngde og tilgjengelighet, men jeg synes forfatterne har lykkes godt. En god og praktisk, klinisk rettet håndbok av dette kaliberet, som i tillegg har empiriske røtter, finnes faktisk ikke fra før. Dette er derfor en viktig håndbok skrevet av dyktige fagfolk med lang og bred erfaring innen feltet. Gratulerer med et godt og grundig arbeid. Anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media