Rettelse: Fuktighetskrem og oljebad forebygger ikke atopisk eksem

Eva Maria Rehbinder, Håvard O. Skjerven, Karin C. Lødrup Carlsen Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 111–2.

I Tidsskriftet nr. 2/2021, s. 111 skal det stå: Håvard O. Skjerven er ph.d. og overlege ved Barneavdeling for allergi- og lungesykdommer og Klinisk forskningspost for barn ved Oslo universitetssykehus.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler