Geriatriboken som gruser Google

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Torgeir Bruun Wyller

  Geriatri

  En medisinsk lærebok. 3. utg. 464 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2020. Pris NOK 799

  ISBN 978-82-05-53480-3

  Dette er geriatriboken både geriatere, indremedisinere, allmennleger og alle andre leger som behandler eldre må ha på sine avdelinger og kontorer. Fordi forfatteren gjennomgående er tydelig på hvordan den geriatriske pasienten skiller seg fra de andre, er den samtidig en meget god oversikt i generell indremedisin og kan anbefales på det varmeste også til medisinstudenter. Denne tredjeutgaven er, som sine forgjengere, både et oppslagsverk for spesifikke problemstillinger og et verktøy for å strukturere den komplekse øvelsen det er å behandle eldre med sammensatte lidelser. Slikt lykkes best når et tverrfaglig team jobber effektivt sammen og med en bred tilnærming. Både sykepleiere og andre faggrupper som jobber med eldre, som fysio- og ergoterapeuter, logopeder og kliniske ernæringsfysiologer, vil også ha glede av boken.

  Kasuistikkene i begynnelsen og slutten av kapitlene illustrerer godt utfordringene hos den geriatriske pasienten og for geriateren, og hvorfor et tverrfaglig behandlingsteam er uunnværlig. Et eget kapitel om skrøpelighet er helt nytt, men alle kapitler er renoverte, noe som gjenspeiler geriatrifagets stadige utvikling. Oppbygningen av boken er tradisjonell og fungerer bra. Den har stive permer, forklarende illustrasjoner, og den lukter godt. Innholdsfortegnelsen på hele åtte sider gjør boken til et velfungerende og raskt oppslagsverk som utkonkurrer internett, om man husker å ta boken ut av hyllen. Det er imponerende hvordan forfatteren har klart å skrive ned akkurat det du lurer på, og på riktig sted i boken, og hvordan han fortløpende gir svaret på de spørsmålene du stiller deg underveis. Her er det mye å lære og mye som skal huskes på, men ikke minst lykkes forfatteren i å vekke gløden for faget, og den er til dels fornøyelig i sine omtaler og formuleringer.

  Boken er skrevet på godt norsk, og den er spesielt tilpasset det norske helsevesenet. Denne muligheten til å inkludere den viktige samhandlingen mellom behandlingsinstitusjonene utnyttes godt. Her finner du også solid dokumentasjon å referere til når den akuttgeriatriske enheten skal etableres på ditt sykehus. Wyller sin enestående formidlingsevne gjør dette til en slukebok i den medisinske litteraturen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media