Rettelse: Lavere behandlingsmål for LDL-kolesterol bør innføres

Kjetil Retterstøl, John Munkhaugen, Charlotte Björk Ingul, Jostein Grimsmo, Anne Kask, Henrik Schirmer, Anne Grete Semb, Erik Ekker Solberg Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 122–4.

I Tidsskriftet nr. 2/2021, s. 124 skal det stå: Charlotte Björk Ingul er dr.med., spesialist i hjertesykdommer og overlege ved LHL-sykehuset Gardermoen. Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt honorar fra Bayer.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler