Forside nr. 4/2021

Artikkel

Illustratør © Malin Rosenqvist / Agent Molly & Co

Skrøpelighet er den norske oversettelsen av den engelske fagtermen frailty, som predikerer dødelighet og risiko for sykehusinnleggelse hos eldre. Men som mennesker er vi alle skrøpelige, uansett alder. Det liker det moderne mennesket ikke å tenke på. Kanskje er det derfor skrøpelighet fra 2011 ikke lenger finnes i bibeloversettelsen, men er byttet ut med svakhet?

Temaet ble nært for denne utgavens forsideillustratør: Hennes mormor døde nylig, 92 år gammel. «Det första jag tänkte på när jag läste briefen till uppdraget var hennes mjuka händer. Min upplevelse av skröplighet är också omvårdnad. Hur viktigt det är ibland att bara hålla någons hand eller klappa på en kind. Det ville jag gestalta», skriver Rosenqvist.

Mer av hennes arbeider kan du finne her: www.instagram.com/rosenqvist_malin

Anbefalte artikler