Covid-19-vaksiner gir økt risiko for anafylaksi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I den planlagte massevaksinasjonen vil man oppleve at mange pasienter får allergiske reaksjoner og anafylaksi. Det er viktig at disse pasientene utredes.

  De nye vaksinene mot covid-19 har en økt anafylaksitendens sammenlignet med andre vaksiner (1, 2). Det er anslått at forekomsten er på 2,5–11,1 per million doser, mens den er 0,8 per million for andre vaksiner (1, 2). Under den planlagte massevaksinasjonen vil man få flere pasienter med anafylaksi, i tillegg til andre allergiske reaksjoner på vaksinen. Disse må følges opp korrekt.

  Det er mistanke om at fyllstoffene polyetylenglykol (PEG) 2000 (Moderna og BioNTech) og polysorbat 80 (AstraZeneca) kan være årsaken til den økte forekomsten av anafylaksi (3, 4). Polyetylenglykol er bredt brukt både i injiserbare, perorale og topikale medikamenter, men er ikke tidligere brukt i vaksiner. Dette stoffet er, som polysorbat, et kjent allergen som anses som underdiagnostisert (5). European Academy of Allergy and Clinical Immunology har laget en intensjonsrapport (position paper) for allergi og covid-19-vaksiner, der det klart anbefales utredning av pasienter som har reagert på vaksinen (6). En nasjonal fagprosedyre for utredning av allergiske reaksjoner etter koronavaksiner blir nå utarbeidet av det norske allergologiske fagmiljøet.

  For mange tolkes som allergiske

  For mange tolkes som allergiske

  Mange vaksinereaksjoner er ikke allergiske, men kan ligne klinisk. Typiske allergiske reaksjoner er urtikaria/erytem med kløe, angioødem, astmaanfall og anafylaksi.

  Erfaring fra annen massevaksinasjon, som influensavaksinering, er at for mange reaksjoner tolkes som allergiske. Å utrede vaksinereaksjoner og få avkreftet allergi mot innholdsstoffene vil muliggjøre at flere får vaksine, slik at vi raskere kan bekjempe pandemien. Det er viktig for pasienten å få avklart reell allergi mot vaksinens innholdsstoffer, da dette får følger for senere valg av medikamentell behandling.

  Kort tidsvindu

  Kort tidsvindu

  For pasienter som har reagert på første dose, er det et kort tidsvindu for utredning av Moderna- og BioNTech-vaksinen, da allergologisk utredning kan finne sted først fire uker etter reaksjonen, men må gjennomføres innen seks uker for å muliggjøre dose nummer to. For AstraZenecas vaksine har man opp til tolv uker etter første dose. Pasientene bør derfor henvises så snart som mulig. Ta gjerne kontakt med nærmeste regionale senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) ved spørsmål. Vi minner om at ved anafylaksi bør man i serum måle tryptase og om mulig sC5b-9 1–4 timer etter reaksjonen. SC5b-9 er en test for komplementforbruk og analyseres ved Oslo universitetssykehus og Nordlandssykehuset i Bodø. Det er spesielle krav til prøvetakningsprosedyre og forsendelse av denne prøven, noe som gjør at ikke alle har anledning til å gjennomføre dette.

  Pasienter med allergiske reaksjoner på covid-19-vaksinen må henvises til utredning, både for pasientens del og for samfunnet

  Legemiddelutløst anafylaksi er meldepliktig til det regionale legemiddelinformasjonssenteret (RELIS) og bør også meldes til Anafylaksiregisteret (7).

  Vi ønsker at flest mulig utredes for allergiske reaksjoner på covid-19- vaksinene. Utredning av allergiske reaksjoner på medikamenter som inneholder fyllstoffer (som polyetylenglykol og polysorbater), er etablert ved Seksjon for klinisk spesialallergologi, Regionalt senter for astma, allergi og anna overfølsemd i Helse Vest under Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. Det etableres nå det samme tilbudet ved de regionale sentrene for astma, allergi og overfølsomhet i Tromsø, Trondheim og Oslo, slik at alle helseregioner vil ha mulighet til rask avklaring av pasientene. Pasienter med allergiske reaksjoner på covid-19-vaksinen må henvises til utredning, både for pasientens del og for samfunnet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media