Fin bok med stegvis tilnærming til prosedyrer

Anmeldelser Gastroenterologisk kirurgi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sharon L. Stein, Regan R. Lawson, red.

  Laparoscopic Colectomy

  A Step by Step Guide. 195 s, ill. Cham: Springer Nature, 2020. Pris EUR 67

  ISBN 978-3-030-39557-5

  Boken Laparoscopic Colectomy: A Step by Step Guide er skrevet for erfarne leger i spesialisering og yngre overleger som driver med kolorektal kirurgi. Forfatteren er amerikansk og boken er skrevet i et lett tilgjengelig språk. Den inneholder også flere gode illustrasjoner og har fin layout.

  Boken er delt inn i elleve kapitler. Innledningsvis tar den for seg verktøy og forberedelser til kirurgi og går deretter over til ulike inngrep. I tillegg er ett kapittel dedikert til laparoskopisk adheranseløsning ved tarmobstruksjon, etterfulgt av et eget kapittel om komplikasjoner.

  Preoperativ forberedelse av tarmen – Bowel prep – omtales i første kapittel. Registerstudier fra USA har vist at mekanisk tarmtømming sammen med peroral dekontaminering av tarmen reduserer overfladiske og dype infeksjoner, inkludert anastomoselekkasjer. Men forfatterne argumenterer også for at tarmtømming i seg selv er nyttig. Sistnevnte har manglende evidens i litteraturen, men har vært utbredt i USA. Forfatterne forfekter preoperativ endoskopisk merking av tumorsted, da «alle andre steder enn cøkum og rektum kan være upresist lokalisert ved endoskopi», noe mange vil gjenkjenne som en utfordring. Det anbefales også rutinemessig lukking av fascien i alle portåpninger større enn 10 mm for å forhindre brokk. Her varierer nok praksisen i det vide land.

  Det er en litt uheldig blanding av terminologi når forfatterne flere steder kaller «ileocolic artery» for «inferior colic artery», men bildene er tydelige nok til at man likevel forstår hvilken arterie det er snakk om. Det sniker seg også inn begrepsforvirring når man går over til venstresidig hemikolektomi og ligering av vena mesenterica inferior, hvor denne forveksles med vena ileocolica. Videre blir det tydelig at ulike forfattere står bak de forskjellige kapitlene. For eksempel anbefales ureterstenter i kapittelet om venstresidig sigmoidektomi, mens det i proktektomikapittelet ikke anbefales grunnet manglende evidens. Lymfeknutedisseksjon kan også utføres i ulike nivåer, men ved laparoskopisk høyresidig hemikolektomi er det D2-disseksjon som beskrives, slik at de som ønsker nærmere kartlegging av den sentrale disseksjonen ved D3 må lete et annet sted. I tillegg savnes en grundigere gjennomgang av karvariasjonene rundt den gastrokoliske trunk (Henles trunk), en konstant karstruktur som ofte ikke erkjennes peroperativt og følgelig kan forårsake større blødninger.

  Totalt sett er dette en fin bok, men noen mangler trekker ned helhetsinnntrykket. Jeg kan likevel anbefale boken for de under opplæring i laparoskopisk kolorektal kirurgi, ettersom den har en stegvis tilnærming til prosedyrene og inkluderer flere gode illustrasjoner. Også den erfarne operatør kan finne noen gode poenger her.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media