m2021/18
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Leder
Kommentarer
Rettelse
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikler
Klinisk oversikt

Hudplukkingslidelse

Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisin og tall
Intervju
Essay
Personlige opplevelser
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Ph.d.-disputaser
Minneord
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media