Nye metoder: Avgjørende med mer klinikerinvolvering

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I november kom evalueringen av Systemet for nye metoder. Legeforeningen er opptatt av styrket klinikerinvolvering, og at leger må ha mulighet til å ivareta individuelle behandlingsbehov.

  Torsdag 18. november overleverte Proba samfunnsanalyse sin evaluering av Systemet for nye metoder i spesialisthelsetjenesten til helseminister Ingvild Kjerkol i Oslo. Legeforeningen har bidratt i arbeidet.

  Evalueringen peker på at Systemet for nye metoder mangler tillit, og at beslutningsprosessen oppfattes som «lukket». Av endringer foreslås blant annet å innføre høringer og involvere brukerne mer, men uten at det skal være formell ankemulighet.

  For Legeforeningen er det særlig tre områder som har vært og er viktig i det videre arbeidet med Systemet for nye metoder: Styrket klinikerinvolvering, rekruttering av kliniske eksperter – også via fagmedisinske foreninger og ivaretakelse av individualisert og persontilpasset behandling.

  Les mer om evalueringen på legeforeningen.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media