Rettelse: Sykehusinnleggelser med covid-19 ‒ en sammenligning av ulike datakilder

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1891–6.

  I Tidsskriftet nr. 18/2020, s. 1892 skal det i Tabell 1 stå: Pasienter med laboratoriebekreftet covid-19 som var inneliggende på sykehus i perioden to dager før til 14 dager etter prøvedato og/eller pasienter diagnostisert med U07.1 under innleggelsen.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media