Annonse
Annonse
Thoraxkirurgi
13.05.2014
Lungekreft er den nest hyppigste kreftformen for menn og tredje hyppigste kreftformen for kvinner i Norge (1, s. 26), og den krefttypen som tar flest liv ( 2 ). I Norge er femårsoverlevelsen ca. 12...
12.11.2013
Å implantere aortaklaffer via kateter er trygg og effektiv behandling ved alvorlig aortastenose også hos dem over 90 år. Illustrasjonsfoto NTB scanpix Aortastenose hos pasienter over 90 år behandles...
20.08.2013
Elektrisk storm er et av kardiologenes verste mareritt. Pasientene må gang på gang sjokkes ut av ventrikkelflimmer, og det er vanskelig å vite hva man skal gjøre. Stian Ross og medarbeidere...
12.06.2012
Når man under en akutt operasjon innser at pasienten ikke kan kureres og har svært kort forventet levetid, reises viktige spørsmål om avslutning av behandling. Vi drøfter her kliniske og etiske...
30.04.2012
Lungekreft rammer årlig over 2 500 personer i Norge ( 1 ). Flere enn 2 100 dør hvert år, hvilket gjør sykdommen til den vanligste årsaken til kreftrelaterte dødsfall. Ca. 80 % har ikke-småcellet...
17.04.2012
En mann ble innlagt som øyeblikkelig hjelp med diagnosene synkope og hypotensjon. Ved ankomst i akuttmottaket ble han vurdert som indremedisinsk pasient. Det viste seg imidlertid at diagnosen var en...
27.03.2012
En 56 år gammel mann hadde i flere måneder vært plaget med smerter fra en lokal hevelse i ryggen. Han ble henvist til kirurgisk poliklinikk med spørsmål om tumor. Ved klinisk undersøkelse fant man en...
27.03.2012
For tre år siden ble det bygd et hjertekirurgisk sykehus – Astrakhan senter for kardiovaskulær kirurgi – av russiske myndigheter. Det betjener en befolkning på mer enn 12 millioner mennesker som...
06.09.2011
Norske forskere har utviklet en ny modell for å predikere risikoen for død ved hjertekirurgi. Artikkelens førsteforfatter er forskerlinjestudent. Vibeke Videm, Kristin Sandal Berg...
17.06.2011
Det er usikkert om tidlig trakeotomi er å foretrekke fremfor fortsatt intubering for pasienter som trenger lengrevarende respiratorbehandling etter hjertekirurgi. Mange pasienter trenger langvarig...